Controle door de RDW | Centraal Justitieel Incassobureau

U bent hier:Home Onderwerpen Boete voor een onverzekerd of niet APK‑goedgekeurd voertuig  Controle door de RDW

Boete voor een onverzekerd of niet APK-goedgekeurd voertuigBoete na controle door de RDW

Blijkt uit de controle door de RDW dat uw voertuig als niet verzekerd of niet APK-goedgekeurd staat geregistreerd, dan ontvangt u een boete.

Ik ben het er niet meer eens

Bent u het niet eens met de opgelegde boete, dan kunt u in beroep gaan. Dat kan schriftelijk, maar ook digitaal via het Digitaal Loket Verkeer van het Openbaar Ministerie.

Met uw bezwaarschrift moet u meesturen/ uploaden:

* Als uw voertuig op het moment van de controle wel verzekerd was: een Artikel 34 WAM-verklaring.
Deze kunt u opvragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Uit de Artikel 34 WAM-verklaring moet blijken dat uw voertuig op de controledatum wel was verzekerd.

* Als uw voertuig op het moment van de controle wel APK-goedgekeurd was: een kopie van het APK-keuringsbewijs. 

* Als het kentekenbewijs van het betreffende voertuig op de controledatum was geschorst: een schorsingsbewijs van de RDW.

* Als het voertuig op het moment van de controle niet meer in uw bezit was: een vrijwaringsbewijs.
Was u niet (meer) in het bezit bent van het voertuig, doordat het bijvoorbeeld is verkocht, gesloopt, geëxporteerd, inbeslaggenomen of gestolen? Neem dan contact op met de RDW via (0598) 69 20 00. De RDW kan u dan informeren over de juiste registratie van uw situatie in het kentekenregister.