U bent hier:Home Onderwerpen Schadevergoedingsmaatregel  Voorschotregeling

Schadevergoedingsmaatregel

Voorschotregeling

Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven ontvangen door de invoering van de voorschotregeling hun schadevergoeding sneller dan voorheen. De rechtspositie van de veroordeelde verandert echter niet.

Een voorschot wordt alleen uitgekeerd onder bepaalde voorwaarden:

Heeft een veroordeelde acht maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis nog niet volledig aan zijn betalingsplicht voldaan, dan ontvangt het slachtoffer het resterende bedrag uit het voorschotfonds. 

Als een slachtoffer in de eerste acht maanden al een deel van het schadebedrag via het CJIB van de veroordeelde heeft ontvangen, of al (deels) door het Schadefonds Geweldsmisdrijven schadeloos is gesteld, dan wordt hiermee in de uitkering vanuit de voorschotregeling rekening gehouden.

Veroordeelde houdt zijn betalingsplicht

De rechtspositie van de veroordeelde is met de invoering van de voorschotregeling niet veranderd. De veroordeelde heeft na uitbetaling van het voorschot de schadevergoedingsmaatregel nog niet volledig voldaan. Het CJIB zet het inningstraject na betaling van het voorschot daarom voort.

Terugwerkende kracht regeling

Natuurlijke personen met een al langer openstaande schadevergoedingsmaatregel voor voorschotfondsfeiten hebben ook recht op de voorschotregeling. Hun zaak moet dan wel voor 1 januari 2011 onherroepelijk zijn geworden. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de heer Teeven heeft besloten om deze slachtoffers met terugwerkende kracht tegemoet te komen.

Komt u in aanmerking?

Alle slachtoffers die in aanmerking komen voor de voorschotregeling ontvangen hierover een brief van het CJIB.

Hebt u niets vernomen en vermoedt u dat u toch in aanmerking komt voor de voorschotregeling of de terugwerkende krachtregeling? Neem dan contact met het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen via 0900 – 7537537 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur).