U bent hier:Home Onderwerpen Strafbeschikking  Gijzeling

Strafbeschikking

Gijzeling

Wanneer een volledige betaling van de geldboete, inclusief de eventuele verhogingen, uitblijft en het totale bedrag niet op iemands bankrekening kon worden verhaald, dan kan de officier van justitie bij de kantonrechter vragen diegene in gijzeling te nemen.

Het aantal dagen gijzeling is afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag en het aantal strafbare feiten dat in de strafbeschikking is opgenomen. Voor elke openstaande 50 euro kan één dag gijzeling worden gevorderd bij de kantonrechter, met een maximum van zeven dagen per strafbaar feit.

De kantonrechter beslist tijdens de zitting of iemand mag worden gegijzeld en zo ja, voor hoe lang. Als de kantonrechter instemt met de gijzeling, wordt de betreffende persoon in hechtenis genomen. Tegen de beslissing van de kantonrechter kan geen rechtsmiddel, zoals hoger beroep, worden ingesteld.

Gijzeling heft uw betalingsplicht niet op

Gijzeling is een dwangmiddel en vervangt niet de geldboete. Die moet, inclusief de eventuele verhogingen, nog steeds worden betaald. De gijzeling kan worden voorkomen of opgeheven door volledige betaling van de boete, inclusief de verhogingen.