U bent hier:Home Onderwerpen  Transactievoorstel

Transactievoorstel

Als u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, dan kan het Openbaar Ministerie (OM) of de politie u een transactievoorstel aanbieden. Het CJIB zorgt voor het versturen en innen van dit voorstel.

Een transactievoorstel is geen opgelegde sanctie, maar een voorstel tot betaling van een geldbedrag om te voorkomen dat u voor de rechter moet verschijnen. 
U ontvangt van het CJIB een aanschrijving met een acceptgiro. In de aanschrijving staan de gegevens over het strafbare feit vermeld. Betaalt u het volledige bedrag op tijd, dan is de zaak afgedaan en hoeft deze niet meer aan een rechter te worden voorgelegd.  

Is de overtreding geconstateerd op kenteken (bijvoorbeeld door een flitspaal of trajectcontrole), dan ontvangt u met de aanschrijving een antwoordformulier. Het antwoordformulier kunt u gebruiken om door te geven:
- wie de bestuurder was op het moment van de overtreding (als u dat zelf niet was) of
- dat u het voertuig op het moment van de overtreding had verkocht.

Door niet te betalen geeft u aan dat u het niet eens bent met het transactievoorstel

Bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een transactievoorstel is niet mogelijk. Door ervoor te kiezen niet te betalen, geeft u aan dat u het niet eens bent met het voorstel. In dat geval draagt het CJIB de zaak na het verstrijken van de vervaldatum ter verdere beoordeling over aan het Openbaar Ministerie. De officier van justitie kan dan besluiten de zaak voor te leggen aan de rechter.

In sommige gevallen ontvangt u na de vervaldatum van het eerste transactievoorstel een tweede transactievoorstel met een hoger geldbedrag. Dit is afhankelijk van de aard van de overtreding. Betaalt u ook dit tweede transactievoorstel niet op tijd, dan draagt het CJIB de zaak alsnog over aan het Openbaar Ministerie.

Is de zaak eenmaal overgedragen aan het Openbaar Ministerie, dan kan het CJIB geen vragen meer over deze zaak beantwoorden. Voor vragen kunt u dan contact opnemen met het parket dat de zaak in behandeling neemt.

U kunt uw zaak toelichten tijdens een telefonisch verhoor

Als u een transactievoorstel hebt ontvangen voor een kentekenovertreding, dan neemt een buitengewoon opsporingsambtenaar van het CJIB een telefonisch verhoor af, voordat de zaak wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie. U krijgt zo de gelegenheid de zaak nader toe te lichten door middel van een verklaring. De verklaring wordt opgenomen in het proces-verbaal en overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

Het afnemen van een telefonisch verhoor gebeurt ook als uit een registervergelijking is gebleken dat u voor 1 juli 2011 in het bezit was van een onverzekerd motorrijtuig.