Transactievoorstel | Centraal Justitieel Incassobureau

U bent hier:Home Onderwerpen  Transactievoorstel

Transactievoorstel

Als iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, kan het Openbaar Ministerie (OM) of de politie een transactievoorstel aanbieden. Het CJIB zorgt voor het versturen en innen van dit voorstel.

Een transactievoorstel is geen opgelegde sanctie, maar een voorstel tot betaling van een geldbedrag om strafvervolging via de rechter te voorkomen. 

Het CJIB verstuurt een aanschrijving met een acceptgiro. In de aanschrijving staan de gegevens over het strafbare feit vermeld. Bij volledige en tijdige betaling is de zaak afgedaan en hoeft deze niet meer aan een rechter te worden voorgelegd.  

Als de overtreding geconstateerd is op kenteken, dan stuurt het CJIB met de aanschrijving een antwoordformulier mee. Was degene die het transactievoorstel ontvangt op het moment van de overtreding niet de bestuurder, of had deze het voertuig al verkocht, dan kan via dit formulier worden aangeven wie de bestuurder is geweest.

Bezwaar maken is niet mogelijk

Bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een transactievoorstel is niet mogelijk. Door ervoor te kiezen niet te betalen, geeft de ontvanger van het transactievoorstel aan dat hij of zij het niet eens is met het voorstel. In dat geval wordt de zaak na het verstrijken van de vervaldatum door het CJIB ter verdere beoordeling overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De officier van justitie kan dan besluiten de zaak voor te leggen aan de rechter.

In sommige gevallen verstuurt het CJIB na de vervaldatum van het eerste transactievoorstel een tweede transactievoorstel met een hoger geldbedrag. Dit is afhankelijk van de aard van de overtreding. Volgt ook voor het tweede transactievoorstel geen tijdige betaling, dan draagt het CJIB de zaak over aan het Openbaar Ministerie.

Is de zaak eenmaal overgedragen aan het Openbaar Ministerie, dan kan het CJIB geen vragen meer over deze zaak beantwoorden. Voor vragen kan contact worden opgenomen met het parket dat de zaak in behandeling heeft.

Telefonisch verhoor door buitengewoon opsporingsambtenaar

In het geval van een kentekenovertreding neemt een buitengewoon opsporingsambtenaar van het CJIB een telefonisch verhoor af, voordat de zaak wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De kentekenhouder wordt zo in de gelegenheid gesteld de zaak nader toe te lichten door middel van een verklaring. De verklaring wordt opgenomen in het proces-verbaal en overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De officier van justitie kan iemand alsnog een transactievoorstel aanbieden of besluiten de zaak voor te leggen aan de rechter.

Het afnemen van een telefonisch verhoor gebeurt ook als uit een registervergelijking is gebleken dat iemand voor 1 juli 2011 in het bezit was van een onverzekerd motorrijtuig.