U bent hier:Home  Over het CJIB

Over het CJIB

Het vergroten van de maatschappelijke veiligheid is topprioriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het CJIB levert hieraan een bijdrage door verschillende boetes en maatregelen te innen, strafrechtelijke sancties te coördineren en informatie te delen met ketenpartners en opdrachtgever met als doel de prestaties van de strafrechtketen te verbeteren.

Missie

Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid en vervult de centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid.

Visie

Het CJIB is een flexibele, zakelijke en betrouwbare uitvoeringsorganisatie voor de overheid. Een organisatie die als één geheel in samenwerking met opdrachtgevers en partners zijn dienstverlening continu verbetert met een zorgvuldig oog voor de burger.

Het CJIB is expert op het gebied van innen, incasseren, coördineren en informeren en brengt daardoor hoogwaardige kennis in de dagelijkse praktijk. De combinatie van innovatiekracht, kennis en ervaring zorgt voor een prominente positie binnen de overheid waarin het CJIB actief is.

Het CJIB is een aantrekkelijke werkgever en stimuleert medewerkers hun talent in te zetten voor een optimaal resultaat.