U bent hier:Home Contact  Spelregels voor het maken van geluidsopnamen van gesprekken

Spelregels voor het maken van geluidsopnamen

Om zowel voor de overheid als voor de burger meer duidelijkheid te bieden, heeft de Nationale Ombudsman spelregels geformuleerd voor het maken van geluidsopnamen van gesprekken. Bezoekt of belt u het CJIB en overweegt u geluidsopnamen te maken van het gesprek, dan gelden deze spelregels:

  1. Het CJIB staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt het CJIB u een alternatief aan.
  2. U maakt van te voren duidelijk dat u een geluidsopname wilt maken.
  3. U verstrekt aan het CJIB een kopie van de opname als die dat wenst (of vice versa als het CJIB de opname maakt).
  4. Noch u, noch het CJIB knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  5. Noch u, noch het CJIB verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.