U bent hier:Home Onderwerpen Betalen van een boete of maatregel Ik kan mijn boete niet betalen  Minnelijke schuldregeling

Betalen van een boete of maatregel

Minnelijke schuldregeling

Een minnelijke schuldregeling is een regeling die tot stand komt door tussenkomst van een schuldhulpverlenende instantie en met toestemming van de schuldeisers.

Wanneer u in een problematische schuldensituatie verkeert, kunt u de hulp inroepen van een schuldhulpverlenende instantie. Deze instantie zal proberen met de schuldeisers een minnelijke schuldregeling te treffen.

Het CJIB werkt mee aan een minnelijke regeling met partijen waarmee een convenant is afgesloten, zoals gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

Welke zaken kunnen mee in een minnelijke schuldregeling?

Verkeersboetes die op grond van de Wahv aan u zijn opgelegd mogen in een minnelijke regeling worden meegenomen. Strafbeschikkingen op grond van de wet OM afdoening, strafrechtelijke boetes en maatregelen die aan u zijn opgelegd, kunnen doorgaans ook in een minnelijke schuldregeling worden meegenomen. Er is echter een aantal uitzonderingen.

Wilt u weten welke zaken op uw naam staan en of deze in een minnelijke schuldregeling kunnen worden meegenomen?
Vraag dan een overzicht niet-saneerbare vorderingen aan:

Hebt u vragen over de verdere afhandeling en mogelijkheden in uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of plaatselijke instantie die lid is van de NVVK.

Niet-justitiële zaken

Het CJIB int ook zaken voor andere organisaties dan het Openbaar Ministerie. Wij noemen dit de niet-justitiële zaken.
Wilt u die vorderingen laten meenemen in een minnelijke regeling? Of wilt u een overzicht van deze zaken? Neem dan contact op met de organisatie namens wie het CJIB uw zaak/zaken int.