U bent hier:Home Onderwerpen  Kosten toegepaste bestuursdwang

Kosten toegepaste bestuursdwang

Toezichthoudende overheidsdiensten in Nederland beschikken over verschillende instrumenten om regels en wetten te handhaven. Bij een aantal van deze handhavingsinstrumenten speelt het innen van geld een rol. Het CJIB verzorgt voor een aantal overheidsdiensten de inning van deze vorderingen.

Als een overheidsdienst een overtreding constateert, dan kan deze 

-  een bestuurlijke boete,
-  een last onder dwangsom of
-  een last onder bestuursdwang

opleggen.

Wat zijn kosten voor toegepaste bestuursdwang?

Een last onder bestuursdwang is een maatregel waarmee een rechtspersoon wordt opgedragen iets te doen of te laten. Als de rechtspersoon binnen een bepaalde termijn niet aan deze opdracht voldoet, dan moet deze de kosten betalen die de overheidsdienst maakt om de overtreding ongedaan te maken. De rechtspersoon moet in dit geval de kosten voor toegepaste bestuursdwang betalen.

Bezwaar indienen heeft geen opschortende werking

De overheidsdienst informeert de overtreder met een beschikking over de ontstane vordering. De overtreder kan tegen de inhoud van de beschikking bezwaar indienen bij de betreffende overheidsdienst. 

Het indienen van bezwaar heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de vordering ondanks een ingediend bezwaar toch voor de vervaldatum van de acceptgiro moet worden betaald aan het CJIB. Blijkt naar aanleiding van het bezwaar dat de vordering ten onrechte is geïnd, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort.

Inning van de vordering door het CJIB

Het CJIB verstuurt namens de overheidsdienst een aanschrijving met een acceptgiro waarmee de vordering kan worden betaald. Op deze aanschrijving wordt verwezen naar de beschikking die eerder door de overheidsdienst is verstuurd, zodat duidelijk is van welke overtreding de vordering het gevolg is.
Heeft het CJIB op de vervaldatum geen volledige betaling ontvangen, dan verstuurt het een aanmaning. Wordt ook het volledige bedrag van de aanmaning niet op tijd betaald, dan kan het CJIB een deurwaarder inschakelen. De deurwaarderskosten komen voor rekening van de overtreder.