U bent hier:Home Onderwerpen  Legesveroordeling Huurcommissie

Legesveroordeling Huurcommissie

Het CJIB int namens de Huurcommissie de leges die moeten worden betaald wanneer de huurcommissie uitspraak heeft gedaan in een geschil.

De Huurcommissie houdt zich onder meer bezig met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten. De Huurcommissie doet uitspraak wanneer huurder en verhuurder er samen niet uitkomen. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de Huurcommissie. Voordat de Huurcommissie een verzoek inhoudelijk in behandeling neemt, betaalt de indiener van het verzoek een voorschot op de leges.

De Huurcommissie doet uitspraak op het verzoek en bepaalt wie van de partijen in het gelijk wordt gesteld. Wordt de partij die het verzoek bij de huurcommissie heeft ingediend in het gelijk gesteld, dan moet de tegenpartij de leges betalen. Het CJIB int namens de Huurcommissie deze leges. De verliezende partij ontvangt hiervoor van ons een brief met acceptgiro.