U bent hier:Home Over het CJIB  Indienen van een Wob-verzoek

Indienen van een Wob-verzoek

En wanneer is dat niet nodig?


Wob is een afkorting voor Wet openbaarheid van bestuur. In deze wet staat beschreven dat u bij een overheidsinstantie een verzoek kunt indienen om bepaalde informatie openbaar te maken. Dus ook bij het CJIB. Hoe u dat kunt doen, leest u in dit artikel. Maar ook hoe u bepaalde informatie snel en eenvoudig via andere wegen kunt ontvangen.
Als u een Wob-verzoek wilt indienen, zijn de volgende punten van belang:

  • Informatie die u in het kader van de Wob opvraagt, wordt daarmee openbaar.
  • U kunt alleen informatie opvragen die is vastgelegd in een document, dat in het bezit is van het CJIB.
  • De Wob is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn.

Wanneer is een Wob-verzoek niet nodig?

In de volgende situaties is een WOB-verzoek niet nodig:

1. U wilt de flitsfoto opvragen van de overtreding waarvoor u een boete hebt ontvangen
- Staat op uw beschikking ‘administratieve verwerking flitsgegevens’ vermeld als opsporingsinstantie?
Dan kunt u de foto meteen snel en eenvoudig bekijken in het Digitaal Loket CJIB. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.

- Hebt u geen DigiD? Vraag dan uw foto op via ons webformulier. U ontvangt de foto dan binnen enkele werkdagen op het adres dat op uw boete staat.
- Is een andere instantie de opsporingsinstantie? Op uw beschikking vindt u informatie over hoe en waar u uw foto kunt opvragen.

2. U wilt meer informatie over een boete die u hebt ontvangen omdat u bent geflitst
- Staat op uw beschikking de ‘administratieve verwerking flitsgegevens’ vermeld als opsporingsinstantie?
Dan kunt u de documenten die bij uw overtreding horen, zoals het ijkrapport van de gebruikte apparatuur en de aanstelling van de verbalisant, bekijken in het Digitaal Loket CJIB. U moet hiervoor inloggen met DigiD.

- Hebt u geen DigiD? Dan kunt u de documenten die voor uw overtreding van belang zijn opzoeken hier op cjib.nl.
- Is een andere instantie de opsporingsinstantie? Kijk dan op de website van die opsporingsinstantie. Daar vindt u over het algemeen al de informatie die u zoekt. Een aantal politiekorpsen in Nederland biedt de mogelijkheid om de documenten te bekijken via www.politie.nl/wob.

3. U wilt een overzicht aanvragen van de zaken die bij ons op uw naam open staan.
U kunt dit overzicht opvragen met een webformulier.

4. U wilt het zaakoverzicht ontvangen van een specifieke zaak die bij ons op uw naam open staat.
Vraag dit overzicht schriftelijk aan via:
Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Hoe dient u een Wob-verzoek in bij het CJIB?

U kunt een Wob-verzoek indienen door een ondertekende brief met uw naam en adresgegevens te sturen naar onderstaand adres. Geef in uw brief zo duidelijk mogelijk aan welke documenten u precies wilt ontvangen.

Stuur uw verzoek naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
o.v.v. Wob
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Het CJIB neemt Wob-verzoeken die via een andere weg (bijvoorbeeld via fax, e-mail of social media) worden ingediend, niet in behandeling. Dit geldt ook voor bezwaarschriften, ingebrekestellingen en overige correspondentie met betrekking tot of naar aanleiding van een Wob-verzoek.