U bent hier:Home Partners  Leveranciers

Producten of diensten leveren aan het CJIB

Het CJIB maakt gebruik van producten en diensten van andere organisaties en bedrijven. De inkoop hiervan is per 1 juli 2013 centraal geregeld en ondergebracht bij het Inkoop- en UitvoeringsCentrum Noord (IUC-Noord).

Het IUC-Noord is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van OCW en het CJIB. Op dit moment is het IUC-Noord verantwoordelijk voor de inkoop voor het CJIB en DUO. Op termijn zullen nog meer organisaties toetreden tot dit IUC.

Jaarlijks koopt de overheid voor ruim € 60 miljard in. Boven een bepaald bedrag moet de overheid, en dus ook het IUC-Noord, een opdracht om bijvoorbeeld een dienst of product te leveren Europees aanbesteden. Op rijksoverheid.nl kunt u veel informatie vinden over deze procedure:

Wat betekent Europees aanbesteden voor het CJIB?

Elk contract heeft een looptijd die van te voren bekend is en niet eindeloos kan worden verlengd. Aan het einde van deze looptijd móet de markt opnieuw in de gelegenheid worden gesteld in te schrijven. Het CJIB moet dan dus weer aanbesteden. Het IUC-Noord zal de opdracht voor het CJIB in de markt zetten.

Wat betekent Europees aanbesteden voor leveranciers?

De inschrijvende (verkopende) partijen – de leveranciers – zijn ook gebonden aan regels. Zo mogen ze geen contact hebben met de aanbestedende partijen gedurende een lopende aanbesteding. Daarnaast mag er niet meer onderhandeld worden over de prijs na selectie van de leverancier.

Hebt u vragen?

Mocht u als leverancier vragen hebben over Europees aanbesteden of over het reguliere inkooptraject, dan kunt u contact opnemen met het IUC Noord via het loket op tel: 050-5998884 of via de mail inkoop@duo.nl.