U bent hier:Home Partners Special aanleveren bestuursorganen  Wat mag u van het CJIB verwachten?

Wat mag u van het CJIB verwachten?

Wanneer het convenant door beide partijen is ondertekend, dan kunt u van het CJIB in ieder geval onderstaande zaken verwachten.

Inning & Incasso

Wanneer u een zaak heeft ingevoerd waarvoor een beschikking of strafbeschikking wordt uitgevaardigd, dan is het CJIB belast met de incasso van de opgelegde geldboete. Hoe die incasso in zijn werk gaat leest u elders op de website van het CJIB.

Beschikking over de Transactiemodule (TM)

U krijgt toegang tot onze invoerapplicatie, de Transactiemodule. Dit maakt het mogelijk zaken digitaal aan te leveren aan het systeem van het CJIB. Via de Transactiemodule krijgt u ook een melding van acties die betrekking hebben op de door u aangeleverde zaken.

Het CJIB zorgt ervoor dat de Transactiemodule voor u beschikbaar is. Is de Transactiemodule - door bijvoorbeeld een storing of onderhoud - tijdelijk niet beschikbaar, dan krijgt u uiteraard bericht van ons.

Informatievoorziening

Als u rechtstreeks zaken gaat aanleveren bij het CJIB, houdt team Intake u op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkelingen en de voortgang van uw organisatie. Belangrijke informatie wordt via verschillende kanalen aangeboden. Zo stelt team Intake de volgende middelen beschikbaar om u zo volledig mogelijk te informeren: het Infoweb Bestuursorganen, de digitale nieuwsbrief en het jaarlijkse samenwerkingsoverleg.

Managementinformatie

Het CJIB voorziet uw organisatie elke maand van rapportages met de meest recente managementinformatie. Deze worden beschikbaar gesteld via het Infoweb bestuursorganen. Op die manier blijft u op de hoogte van de gezamenlijk behaalde resultaten.

Contact

Niet alleen wordt u geïnformeerd door het CJIB, u kunt bij vragen ook altijd contact opnemen met team Intake. In het startpakket dat u heeft ontvangen vindt u ons telefoonnummer en het e-mailadres. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.