Bent u het er niet mee eens dat wij een deurwaarder hebben ingeschakeld?

Als u een verkeersboete moet betalen, krijgt u eerst brieven en aanmaningen van ons. Betaalt u niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder om ons te helpen. Hij moet ervoor zorgen dat u betaalt. Daarvoor krijgt u een dwangbevel van hem. Dit is een brief waarin staat om welke boete het gaat en wanneer u moet betalen. Bent u het hiermee niet eens, dan kunt u hierover een brief schrijven.

Wat doet u als u het niet eens bent met de deurwaarder?

  • Schrijf een brief waarin staat waarom u het er niet mee eens bent dat wij een deurwaarder inschakelen.
  • Op het dwangbevel van de deurwaarder staat waar u uw brief naartoe moet sturen. Doe dit binnen 2 weken nadat u het dwangbevel hebt gekregen.
  • Heeft de deurwaarder binnen deze 2 weken al iets gedaan? Heeft hij uw spullen verkocht of uw geld gekregen van uw werkgever, uitkeringsinstantie of bank? Verstuur uw bezwaarschrift dan binnen 7 dagen nadat u het dwangbevel hebt gekregen.

De rechter behandelt uw brief. Hiervoor moet u kosten betalen. Hebt u een laag inkomen? Vraag dan in uw brief of u minder hoeft te betalen.

 

Meer informatie

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Schadevergoedingsmaatregel
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Transactievoorstel / Trias
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten