Bent u het er niet mee eens dat wij een deurwaarder hebben ingeschakeld?

Als u een verkeersboete moet betalen, krijgt u eerst brieven en aanmaningen van ons. Betaalt u niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder om ons te helpen. Hij moet ervoor zorgen dat u betaalt. Daarvoor krijgt u een dwangbevel van hem. Dit is een brief waarin staat om welke boete het gaat en wanneer u moet betalen. Bent u het hiermee niet eens, dan kunt u hierover een brief schrijven.

Wat doet u als u het niet eens bent met de deurwaarder?

  • Schrijf een brief waarin staat waarom u het er niet mee eens bent dat wij een deurwaarder inschakelen.
  • Op het dwangbevel van de deurwaarder staat waar u uw brief naartoe moet sturen. Doe dit binnen twee weken nadat u het dwangbevel hebt gekregen.
  • Heeft de deurwaarder binnen deze twee weken al iets gedaan? Heeft hij uw spullen verkocht of uw geld gekregen van uw werkgever, uitkeringsinstantie of bank? Verstuur uw bezwaarschrift dan binnen zeven dagen nadat u het dwangbevel hebt gekregen.

De rechter behandelt uw brief. Hiervoor moet u kosten betalen. Hebt u een laag inkomen? Vraag dan in uw brief of u minder hoeft te betalen.

 

Meer informatie

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Betaalverzoek
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten