Bent u het er niet mee eens dat wij een deurwaarder hebben ingeschakeld?

Moet u elke maand premie voor uw zorgverzekering betalen? Of moet u een eindafrekening betalen voor uw zorgverzekering? Dan krijgt u eerst brieven en aanmaningen van ons. Betaalt u niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder om ons te helpen. Hij moet ervoor zorgen dat u betaalt. Daarvoor krijgt u een dwangbevel van hem. Dit is een brief waarin staat om welke maand of eindafrekening het gaat en wanneer u moet betalen.

Wilt u bezwaar maken tegen de deurwaarder?

Als u het er niet mee eens bent, dan kunt u bezwaar maken. Dit heet een executiegeschil. Hiervoor kunt u het beste juridisch advies vragen. Dit kan bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Schadevergoedingsmaatregel
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Transactievoorstel / Trias
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten