Bent u het niet eens met een bestuurlijke boete van het CAK?

Hebt u een brief van ons gekregen waar ‘bestuurlijke boete’ op staat? En staat in die brief dat het CAK deze boete heeft opgelegd? Dan hebt u deze boete gekregen omdat u geen zorgverzekering hebt genomen. Als u het hier niet mee eens bent kunt u bezwaar maken. Hieronder leest u hoe u dit doet.

Waarom hebt u deze brief gekregen?

Als het CAK ziet dat u onverzekerd bent, dan krijgt u van hen een brief met een dringend verzoek binnen 3 maanden een zorgverzekering te nemen. Doet u dit niet? Dan krijgt u een boete van het CAK. Wij versturen deze boete.

Wilt u bezwaar maken tegen deze boete?

U moet dan een brief sturen aan het CAK. Dat moet binnen 6 weken nadat u de boete hebt gekregen. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Belangrijk! U moet de boete wel betalen. Ook als u een bezwaar hebt geschreven.
Hebt u de boete onterecht gekregen? Dan betaalt het CAK het bedrag van de boete aan u terug.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Schadevergoedingsmaatregel
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Transactievoorstel / Trias
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten