Bijna 2.8 miljoen verkeersovertredingen in tweede tertiaal 2015

(Den Haag - 15 september 2015) - In de maanden mei, juni, juli en augustus van 2015 zijn 2.759.826 verkeersovertredingen geconstateerd. Dat is nagenoeg evenveel als in dezelfde periode in 2014, toen werden 2.840.942 verkeersboetes opgelegd.

Dat is nagenoeg evenveel als in dezelfde periode in 2014, toen werden 2.840.942 verkeersboetes opgelegd. De verkeersboetes worden onder meer opgelegd voor te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting. Ten opzichte van de eerste vier maanden van 2015 is sprake van een lichte stijging; toen werden nog 2.528.928 verkeersovertredingen geconstateerd.

Dat blijkt uit het tweede tertiaaloverzicht verkeersboetes van 2015 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv)*. De meeste verkeersboetes worden opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid: in totaal 2.350.577 in de maanden mei, juni, juli en augustus van 2015, tegen 2.317.449 in dezelfde periode in 2014.

Het aantal snelheidsovertredingen dat is geconstateerd middels een trajectcontrole is in de maanden mei, juni, juli en augustus van 2015 iets toegenomen. In het tweede tertiaal van 2015 zijn 715.965 boetes opgelegd na constatering van een overtreding van de maximumsnelheid middels een trajectcontrole, tegen 687.816 in dezelfde periode een jaar eerder.

In de maanden mei, juni, juli en augustus van 2015 zijn 2.704.776 verkeersovertredingen geconstateerd middels kentekenregistratie en 55.050 door staande houdingen. In dezelfde periode een jaar eerder werden nog 153.722 verkeersovertredingen geconstateerd door staande houdingen. De daling van het aantal staande houdingen komt mogelijk door de acties die politiebonden voeren in verband met cao-onderhandelingen.

Verantwoordelijk: Ministerie van Justitie en Veiligheid