Čísl­a účtů­

Chcete zaplatit pokutu? CJIB má několik účtů. Níže uvidíte, které číslo účtu (IBAN) je pro Vás relevantní.

Naše korespondence často zahrnuje symbol, s jehož pomocí hned uvidíte, které číslo účtu se na Vás vztahuje. Jako majitele účtu vždy uveďte CJIB.

Účel platbyČíslo účtu
Pokuta za dopravní přestupek (M)NL56 INGB 0705 0051 00
Trestní příkaz (O)NL90 INGB 0705 0050 70
Pokuta za chybějící zdravotní pojištění (Z)NL84 INGB 0705 0051 78
Pokuta uvalená soudem (S)NL34 INGB 0705 0055 93

Název a adresa naší banky:
ING Bank N.V.
Foreign Operations
Postbus 1800
1000 BV Amsterdam
Nizozemsko

Kód banky (BIC): INGBNL2A