Co je CJIB?

Centrální úřad pro výběr pokut (CJIB: Centraal Justitieel Incassobureau) je orgánem nizozemského ministerstva spravedlnosti a bezpečnosti.

CJIB odpovídá za výběr celé řady pokut, například pokut za dopravní přestupky a pokut plynoucích z trestních příkazů. Rovněž hraje klíčovou roli při vymáhání rozhodnutí, které se vztahují k trestním záležitostem, např. rozhodnutí soudů či prokurátorů.

Členské státy EU se dohodly na společném postupu při výběru pokut. Každý členský stát určí organizaci, která za to na centrální úrovni odpovídá. V Nizozemsku je takovou organizací CJIB. Ústřední orgány různých členských států EU si vyměňují informace o rozhodnutích, které se týkají trestních záležitostí a pokut.

Příklad:

Francouzský občan je z pracovních důvodů v Nizozemsku. Ve svém vlastním voze překročí na nizozemské silnici povolenou rychlost, což zachytí kamerový systém. V důsledku celoevropských dohod obdrží CJIB od francouzských úřadů jeho adresu. Poštou dostane na svou francouzskou adresu vyrozumění o pokutě ve francouzštině.

Platí to i naopak. Nizozemský občan, který se dopustí dopravního přestupku v Chorvatsku, dostane pokutu z Chorvatska na svou nizozemskou adresu.

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Close