Digitaal loket Tot dinsdag 21 mei werken wij aan ons Digitaal Loket. U ziet daardoor mogelijk uw gegevens niet of het duurt lang voor deze getoond worden. Onze excuses voor het ongemak!
Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Co je CJIB?

Centrální úřad pro výběr pokut (CJIB: Centraal Justitieel Incassobureau) je orgánem nizozemského ministerstva spravedlnosti a bezpečnosti.

CJIB odpovídá za výběr celé řady pokut, například pokut za dopravní přestupky a pokut plynoucích z trestních příkazů. Rovněž hraje klíčovou roli při vymáhání rozhodnutí, které se vztahují k trestním záležitostem, např. rozhodnutí soudů či prokurátorů.

Členské státy EU se dohodly na společném postupu při výběru pokut. Každý členský stát určí organizaci, která za to na centrální úrovni odpovídá. V Nizozemsku je takovou organizací CJIB. Ústřední orgány různých členských států EU si vyměňují informace o rozhodnutích, které se týkají trestních záležitostí a pokut.

Příklad:

Francouzský občan je z pracovních důvodů v Nizozemsku. Ve svém vlastním voze překročí na nizozemské silnici povolenou rychlost, což zachytí kamerový systém. V důsledku celoevropských dohod obdrží CJIB od francouzských úřadů jeho adresu. Poštou dostane na svou francouzskou adresu vyrozumění o pokutě ve francouzštině.

Platí to i naopak. Nizozemský občan, který se dopustí dopravního přestupku v Chorvatsku, dostane pokutu z Chorvatska na svou nizozemskou adresu.