Naše­ postupy­ – správní pokuty

Pokud žijete nebo pracujete v Nizozemsku a nemáte zdravotní pojištění, dostanete pokutu. Níže si můžete přečíst, jakým způsobem takové pokuty vymáháme.

Co se stane, pokud nemáte zdravotní pojištění?

Nejdříve dostanete dopisy, ve kterých bude uvedeno, že si musíte sjednat životní pojištění. Pokud v Nizozemsku stále žijete nebo pracujete a nesjednáte si zdravotní pojištění, dostanete pokutu.

Pokud si pojištění nesjednáte ani poté, dostanete druhou pokutu. Pokud si po druhé pokutě nesjednáte zdravotní pojištění, nizozemský Centrální správní úřad (CAK) Vám jej sjedná na období dvanácti měsíců. Každý měsíc budete muset na účet CAK hradit pojistné.

Co se stane, pokud nebudete hradit pojistné?

Máte-li nizozemského zaměstnavatele či pobíráte-li dávky od dánského sociálního úřadu, CAK je požádá, aby za Vás pojistné hradili. Zaměstnavatel nebo sociální úřad Vám pojistné bude strhávat z platu či sociálních dávek. Pokud se to nepodaří, CAK nás požádá, abychom zajistili, že pojistné budete hradit.

Níže si můžete přečíst, jakým způsobem postupujeme.

Krok 1:  Ověříme, zda dostáváte příspěvek na zdravotní péči

Pokud od nizozemské Daňové a celní správy dostáváte příspěvek na zdravotní péči, použijeme jej k úhradě části pojistného. To znamená, že příspěvek budeme od Daňové a celní správy místo Vás dostávat přímo my. Na zbývající částku Vám vystavíme poštovní složenku, kterou budete muset zaplatit do šesti týdnů.

Krok 2:  Každý měsíc Vám pošleme dopis

Každý měsíc Vám pošleme dopis se složenkou na zbývající dlužnou částku. Tu musíte uhradit do šesti týdnů.

Krok 3:  Zašleme Vám upomínku

Pokud nezaplatíte do šesti týdnů, zašleme Vám upomínku s žádostí o co nejrychlejší úhradu. Před ní však dostanete fakturu na další měsíční platbu. Tu také budete muset zaplatit.

Krok 4:  Obrátíme se na exekutora

Pokud nezaplatíte včas nebo nezaplatíte plnou částku, obrátíme se na exekutora. Budete muset uhradit i náklady na jeho činnost.

Krok 5: Zašleme Vám dopis se závěrečným výpisem

Po dvanácti měsících budete muset hradit pojistné pojistiteli poskytujícímu zdravotní pojištění. CAK vypracuje závěrečný výpis se zbývající dlužnou částkou. Dostanete dopis s názvem „Závěrečný výpis“. Tuto částku můžete zaplatit najednou nebo ve splátkách.

Jakmile zaplatíte první splátku, dostanete nový dopis s novou složenkou na každou další splátku.

Pokud zaplatíte pozdě nebo nezaplatíte plnou částku, je možné, že se obrátíme na exekutora. V takovém případě budete muset uhradit i náklady na jeho činnost.