Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Nesouhlasíte s rozhodnutím okrskového soudu?

Odvolali jste se k okrskovému soudu ve věci pokuty za dopravní přestupek a nesouhlasíte s jeho rozhodnutím? V takovém případě se můžete za jistých okolností znovu odvolat.

Proti rozhodnutí okrskového soudu se můžete odvolat:

 • pokud počáteční výše pokuty přesáhla 70 eur (to nezahrnuje správní výlohy)

 nebo

 • pokud okrskový soud rozhodl, že Vaše odvolání je nepřípustné.

Jste majitelem vozidla? Nebo nejste majitelem, avšak Vaše jméno je uvedeno v dopise? Pak můžete podat odvolání.
Řídili jste, ale vozidlo není Vaše? V tomto případě se můžete odvolat pomocí zmocňovacího formuláře.

Pokud jste již od Centrálního úřadu pro výběr (CJIB) pokut obdrželi „rekapitulaci platby po rozhodnutí okrskového soudu“, odvolat se již nemůžete.

Jak se můžete odvolat proti rozhodnutí okrskového soudu?

Můžete se odvolat v dopise adresovaném odvolacímu soudu v Leeuwardenu. Musíte tak učinit do šesti týdnů od data našeho dopisu.

 • Váš dopis musí obsahovat tyto informace: 
  - Vaše jméno, adresa, bydliště, datum a místo narození,
  - proč s rozhodnutím nesouhlasíte,
  - Váš IBAN (číslo Vašeho účtu v mezinárodním formátu),
  - datum sepsání dopisu,
  - Váš podpis.
   
 • Dopis s kopií rozhodnutí zašlete okrskovému soudu, který o Vašem případě rozhodoval.

Co bude následovat?

Soud Vás pozve na slyšení, které se bude konat v Leeuwardenu. Tam budete požádáni, abyste vysvětlili, proč s pokutou nesouhlasíte. Soud obvykle rozhodne přímo během slyšení. Rozhodnutí rovněž dostanete poštou.
Pokud se slyšení nemůžete či nechcete zúčastnit, soud rozhodne na základě dostupných dokumentů. Rozhodnutí dostanete poštou.

Vrácení peněz

Na rozhodnutí odvolacího soudu záleží, zda Vám budou vráceny peníze.
Pokud Vám okrskový soud nedá za pravdu, zaplacené peníze Vám vráceny nebudou.
Pokud okrskový soud původní rozhodnutí zruší nebo sníží pokutu, budou Vám peníze (částečně) vráceny.
Centrální úřad pro výběr pokut Vás v každém případě vyrozumí (CJIB) ve zvláštním dopise.