Ik ben het niet eens met een strafbeschikking

Hebt u een strafbeschikking gekregen? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken bij de officier van justitie. Dit heet: in verzet gaan. Hieronder leest u hoe u dit doet.

Let op: als u in verzet gaat, moet u de boete niet betalen!

Hoe gaat u in verzet?

U hebt 14 dagen de tijd om in verzet te gaan. Deze 14 dagen gaan lopen vanaf het moment dat u weet dat u een strafbeschikking hebt gekregen.

U kunt op twee manieren in verzet gaan:

 1. Stuur een brief
  Deze brief heet een verzetschrift.
  Alleen u of uw advocaat mogen deze brief schrijven.

  Zet in uw brief de volgende gegevens:
    - de datum die op de strafbeschikking staat
    - het CJIB-nummer dat op de strafbeschikking staat 
    - het parketnummer als dat op de strafbeschikking staat

  Verder moet u in de brief zetten: 
    - waarom u het niet eens bent met de boete
    - de datum waarop u de brief schrijft
    - uw naam en adres en woonplaats
    - uw handtekening.

  Maak een kopie van de strafbeschikking en stuur die mee met uw brief. 
  Op de strafbeschikking staat naar welk adres u uw brief moet sturen. 
   

 2. Ga naar de balie van het parket bij u in de buurt

  Een parket is een kantoor van het Openbaar Ministerie. 
  U kunt zelf naar de balie van het parket gaan. Maar uw advocaat mag dat ook voor u doen. Of iemand die u daarvoor op papier toestemming hebt gegeven.

  Welk parket is bij u het dichtst in de buurt?
  Kijk op de website van het Openbaar Ministerie. Daar staan de adressen van alle parketten in Nederland.