Mikä CJIB on?

CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) on keskusperintätoimisto ja osa Alankomaiden oikeus- ja turvallisuusministeriötä.

CJIB:n tehtävänä on periä erilaisia sakkoja, kuten liikennesakkoja ja rangaistusmääräyksiä. Sillä on myös tärkeä lainvalvontatehtävä rikosasioihin liittyvissä päätöksissä, kuten tuomioistuimien ja yleisen syyttäjän viraston päätöksissä. 

EU:n jäsenvaltiot ovat sopineet keskenään yhteistyöstä sakkojen perimisen alueella. Jokainen jäsenvaltio on nimittänyt yhden organisaation keskusviranomaiseksi sakkojen perimisessä. Alankomaissa tämä keskusviranomainen on CJIB. EU:n jäsenvaltioiden keskusviranomaiset vaihtavat keskenään tietoja rikosasioihin ja sakkoihin liittyvistä päätöksistä.

Esimerkki:
Ranskalainen mies on Alankomaissa liikematkalla. Hän ajaa autollaan ylinopeutta hollantilaisella moottoritiellä, ja hänet kuvataan liikenteenvalvontakameralla. Koko EU:n laajuisten sopimusten perusteella CJIB saa Ranskan viranomaisilta ranskalaisen liikemiehen osoitteen. Liikemies saa ilmoituksen liikennesakostaan omaan osoitteeseensa Ranskassa ja ranskan kielellä.
Sama koskee alankomaalaisia ulkomailla. Hollantilainen, joka tekee liikennerikkomuksen Kroatiassa, saa Kroatiasta sakkoilmoituksen omaan osoitteeseensa Hollannissa.