Näin käsittelemme hallinnolliset sakot

Jos asutte tai työskentelette Alankomaissa ja teillä ei ole sairausvakuutusta, teille määrätään sakko. Alla kerrotaan, miten menettelemme tämän sakon täytäntöönpanemisessa.

Mitä tapahtuu, jos teillä ei ole sairausvakuutusta?

Ensin teille lähetetään kirjeitä, joissa ilmoitetaan, että teidän on otettava sairausvakuutus. Jos asutte tai työskentelette edelleen Alankomaissa ettekä ota sairausvakuutusta, teille määrätään sakko.

Jos ette vieläkään ota sairausvakuutusta, teille määrätään toinen sakko. Jos ette ota sairausvakuutusta toisen sakon jälkeen, Alankomaiden keskushallintovirasto (CAK) ottaa teille sairausvakuutuksen 12 kuukauden ajaksi. Teidän on maksettava joka kuukausi CAK:lle vakuutusmaksu.

Mitä tapahtuu, jos ette maksa sairausvakuutukseen kuuluvia vakuutusmaksuja?

Jos teillä on alankomaalainen työnantaja tai saatte sosiaalietuuksia alankomaalaiselta laitokselta, CAK pyytää niitä maksamaan teidän vakuutusmaksunne. Tässä tapauksessa työnantaja tai sosiaalietuuksia hoitava laitos vähentää vakuutusmaksun palkastanne tai kuukausittaisesta sosiaalietuudestanne. Jos tämä ei ole mahdollista, CAK pyytää meitä varmistamaan, että maksatte vakuutusmaksunne.

Alla kerrotaan, miten menettelemme tässä asiassa.

Vaihe 1:  Tarkastamme, saatteko terveydenhoidon hoitotukea

Jos saatte Alankomaiden vero- ja tullihallinnolta terveydenhoidon hoitotukea (zorgtoeslag), käytämme tämän tuen vakuutusmaksunne osittaiseen maksamiseen. Tämä tarkoittaa, että vero- ja tullihallinto maksaa hoitotukenne suoraan meille. Teille lähetetään tilisiirtolomake loppusummasta, joka on maksettava kuuden viikon kuluessa.

Vaihe 2: Lähetämme teille kirjeen joka kuukausi

Lähetämme teille joka kuukausi kirjeen, joka sisältää tilisiirtolomakkeen jäljellä olevan summan maksamista varten. Teidän on maksettava tämä summa kuuden viikon kuluessa.

Vaihe 3: Lähetämme teille muistutuksen

Jos ette suorita maksuanne kuuden viikon kuluessa, teille lähetetään maksumuistutus, jossa teitä pyydetään suorittamaan maksu mahdollisimman pian. Siihen mennessä olette saanut myös laskun seuraavan kuukauden maksusta. Teidän on maksettava myös se.

Vaihe 4:  Pyydämme haastemiestä perimään maksun pakkokeinoin

Jos ette maksa ajoissa tai maksatte summan vain osaksi, pyydämme haastemiestä perimään maksun pakkokeinoin. Teidän on tällöin maksettava myös haastemiehen kustannukset.

Vaihe 5: Lähetämme teille kirjeen, jossa on lopullinen lausunto

Kahdentoista kuukauden kuluttua teidän pitää maksaa vakuutukseenne kuuluva vakuutusmaksu sairausvakuutusyhtiölle. CAK laatii lopullisen lausunnon, jossa ilmoitetaan maksettava summa. Teille lähetetään kirje, jonka viitteenä on "Lopullinen lausunto". Voitte maksaa summan yhdellä kertaa tai erissä.

Aina, kun olette maksanut yhden erän, teille lähetetään uusi kirje ja sen mukana uusi tilisiirtolomake seuraavaa erää varten.

Jos ette maksa ajoissa tai maksatte summan vain osaksi, voimme pyytää haastemiestä perimään maksun pakkokeinoin. Teidän on tällöin maksettava myös haastemiehen kustannukset.