Näin käsittelemme liikennesakot

Jos olette saanut meiltä kirjeen, johon on merkitty kirjain M, olette syyllistynyt lievään liikennerikkomukseen Alankomaissa. Alla kerrotaan, miten menettelemme liikennesakon täytäntöönpanemisessa.

Vaihe 1: Lähetämme teille ilmoituksen sakosta

Olette syyllistynyt lievään liikennerikkomukseen Alankomaissa. Lähetämme teille kirjeen, jonka oikeassa yläkulmassa on kirjain M. Kirjeessä ilmoitetaan rikkomuksen tyyppi ja maksettavan sakon määrä. Sakko on maksettava kahdeksan viikon kuluessa. Lähetämme kyseisen kirjeen:

  • henkilölle, joka omistaa auton tai moottoripyörän, jolla lievä liikennerikkomus tehtiin, tai
  • henkilölle, joka syyllistyi lievään liikennerikkomukseen ja jolle poliisi antoi sakon paikan päällä, tai
  • henkilölle, joka vuokrasi auton, perävaunun tai moottoripyörän, jolla lievä liikennerikkomus tehtiin.

Vaihe 2: Lähetämme teille maksumuistutukset

Jos ette maksa sakkoa ajoissa tai maksatte sen vain osaksi, teille lähetetään maksumuistutus. Muistutuksia lähetetään enintään kaksi kappaletta. Maksettava summa kasvaa jokaisessa muistutuksessa. Ensimmäisen muistutuksen summa on alkuperäinen summa kerrottuna 1,5:llä. Toisen muistutuksen summa on alkuperäinen summa kerrottuna 3:lla.

Esimerkki

Sakkonne määrä on50 euroa
Ensimmäinen muistutus75 euroa = 1,5 x 50 euroa
Toinen muistutus150 euroa = 3 x 50 euroa

Kaikki hallinnolliset maksut on maksettava yhdellä kertaa.

Vaihe 3:  Siirrämme tapauksen

Jos asutte EU:n jäsenvaltiossa, siirrämme tapauksen kyseisen maan viranomaisille. He ottavat sakon täytäntöönpanon tehtäväkseen.

Vaihe 4: Jäljitysrekisteri

Jos emme pysty siirtämään tapausta toisen EU-jäsenvaltion viranomaisille, nimenne merkitään Alankomaiden jäljitysrekisteriin. Tämä merkitsee, että tutkiva viranomainen (kuten poliisi tai tullivirkailija) voi pysäyttää teidät ja pyytää teitä maksamaan sakon paikan päällä. Jos kieltäydytte tekemästä sitä, he voivat takavarikoida ajoneuvonne.