Näin­ käsitte­lemme rikkomusta koskevat ilmoitukset

Jos olette saanut meiltä kirjeen, johon on merkitty kirjain O, olette saanut ilmoituksen rangaistavasta teosta ja siihen kuuluvan vastauslomakkeen. Saatte tämän ilmoituksen, koska teidän ajoneuvollanne on tehty lievä liikennerikkomus tai koska ajoneuvon omistaja on ilmoittanut, että te olitte ajoneuvon kuljettaja. Haluamme tietää, olitteko todella ajoneuvon kuljettaja.

Jos olitte ajoneuvon kuljettaja, mitä teidän tulee tehdä?

Kirje sisältää vastauslomakkeen. Voitte täyttää lomakkeen ja ilmoittaa, että olitte ajoneuvon kuljettaja. Palauttakaa lomake meille 28 työpäivän kuluessa.

Jos ette ollut ajoneuvon kuljettaja, mitä teidän tulee tehdä?

Kirje sisältää vastauslomakkeen. Voitte täyttää lomakkeen ja ilmoittaa, kuka ajoneuvon kuljettaja oli tai ilmoittaa, että te ette ollut ajoneuvon kuljettaja. Palauttakaa lomake meille 14 työpäivän kuluessa.

Jos ette tiedä, kuka ajoneuvon kuljettaja oli – esimerkiksi siksi, että olitte myynyt ajoneuvon tai se oli varastettu –, teidän pitää liittää mukaan tästä todisteita.

Osoitteemme on:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 16
8900 AA Leeuwarden
Alankomaat