Oletteko eri mieltä hallinnollisesta sakosta?

Jokaisella Alankomaissa asuvalla tai työskentelevällä pitää olla alankomaalaisen sairausvakuutusyhtiön antama sairausvakuutus. Sairausvakuutus on pakollinen Alankomaiden lain nojalla. Jos asutte tai työskentelette Alankomaissa ja teillä ei ole sairausvakuutusta, teille määrätään hallinnollinen sakko.

Ette enää asu Alankomaissa. Miksi saatte meiltä kirjeen?

Jos asutte tällä hetkellä muualla, mutta asuitte, työskentelitte tai opiskelitte jonkin aikaa Alankomaissa, teidän olisi silloin pitänyt ottaa sairausvakuutus. Koska ette tehnyt sitä, teidän pitää nyt maksaa sakko.

Mitä teidän tulee tehdä, jos olette eri mieltä tästä sakosta?

Voit valittaa sakosta lähettämällä kirjeen keskushallinnon toimistoon (Central Administration Office, CAK). Sakosta on valitettava kuuden viikon kuluessa siitä, kun olet saanut sakon CAK:lta. Lisätietoja on saatavilla CAK:n verkkosivustolta.

 • Teidän tulee antaa kirjeessänne itsestänne seuraavat tiedot:
  -  Nimi, osoite, asuinpaikka, syntymäaika ja syntymäpaikka
  -  Syy, miksi olette eri mieltä tästä sakosta
  -  Valituskirjeenne päivämäärä
  -  Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  -  Allekirjoituksenne
 • Lähettäkää kirjeenne sekä kopio saamastanne sakkoilmoituksesta seuraavaan osoitteeseen:
  CAK
  Onverzekerden
  Antwoordnummer 91034
  2509 VC Den Haag
  Alankomaat

Kirjekuoreen ei tarvita postimerkkiä.

Teidän pitää maksaa sakko valituksen tekemisestä huolimatta. Jos valituksenne hyväksytään, maksamanne summa maksetaan teille takaisin.