Nem ért egyet az alkörzeti bíróság döntésével?

Fellebbezett az alkörzeti bíróságnál egy közúti bírsággal kapcsolatban, és nem ért egyet a döntéssel? Bizonyos esetekben beadhat egy újabb fellebbezést.

Milyen esetekben tudja megfellebbezni az alkörzeti bíróság döntését?

 • ha a közúti bírság eredeti összege meghaladta a 70 Eurót. Ebbe nem számít bele az adminisztrációs költség;

 vagy

 • ha az alkörzeti bíróság elfogadhatatlannak minősítette a fellebbezését.

Ön a jármű tulajdonosa? Vagy nem ön a tulajdonos, de az ön neve szerepel a levélen? Ebben az esetben beadhat fellebbezést.
Ön vezetett, de nem ön a jármű tulajdonosa? Ebben az esetben egy felhatalmazási űrlapot kitöltve tud fellebbezni.

Ha időközben a Központi Bírságbeszedő Hivatal (CJIB) megküldte önnek a "fizetési összegzés az alkörzeti bíróság után" című dokumentumot, a fellebbezés már nem lehetséges.

Hogyan tudja megfellebbezni az alkörzeti bíróság döntését?

A levelet a Leeuwarden-i Fellebviteli Bíróságnak kell küldenie. Ezt a levelünk kézhezvételétől számított hat héten belül meg kell tennie.

 • A levélnek az alábbi információkat kell tartalmaznia: 
  - az ön neve, címe, lakóhelye, születési ideje és helye;
  - miért nem ért egyet a döntéssel;
  - IBAN-száma (a bankszámlaszáma);
  - a levél keltezési ideje;
  - aláírás.
   
 • A levelet a határozat másolatával együtt küldje annak az alkörzeti bíróságnak a címére, ahol az ügyét tárgyalták.

Mi a következő lépés?

A Bíróság behívja egy tárgyalásra, amelyre Leeuwarden-ben kerül sor. Ezen a tárgyaláson felkérik majd, hogy indokolja meg, miért nem ért egyet a bírsággal. A Bíróság általában a tárgyaláson meghozza a döntést. A döntésről postai úton is tájékoztatást kap.
Ha nem tud vagy nem akar részt venni a tárgyaláson, a Bíróság az akta alapján hozza meg a döntést. A döntésről postai úton kap tájékoztatást.

Visszatérítés?

A Fellebviteli Bíróság döntésétől függ, hogy visszatérítik-e az összeget.
Ha az alkörzeti bíróság nem ért egyet önnel, nem fizetik vissza a befizetett összeget.
Ha az alkörzeti bíróság úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a döntést vagy csökkenti a bírságot, megkapja a részleges vagy teljes visszatérítést.
Erről a Központi Bírságbeszedő Hivatal (CJIB) mindkét esetben írásban tájékoztatja.

 

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Bezár