Nem ért egyet az alkörzeti bíróság döntésével?

Fellebbezett az alkörzeti bíróságnál egy közúti bírsággal kapcsolatban, és nem ért egyet a döntéssel? Bizonyos esetekben beadhat egy újabb fellebbezést.

Milyen esetekben tudja megfellebbezni az alkörzeti bíróság döntését?

 • ha a közúti bírság eredeti összege meghaladta a 70 Eurót. Ebbe nem számít bele az adminisztrációs költség;

 vagy

 • ha az alkörzeti bíróság elfogadhatatlannak minősítette a fellebbezését.

Ön a jármű tulajdonosa? Vagy nem ön a tulajdonos, de az ön neve szerepel a levélen? Ebben az esetben beadhat fellebbezést.
Ön vezetett, de nem ön a jármű tulajdonosa? Ebben az esetben egy felhatalmazási űrlapot kitöltve tud fellebbezni.

Ha időközben a Központi Bírságbeszedő Hivatal (CJIB) megküldte önnek a "fizetési összegzés az alkörzeti bíróság után" című dokumentumot, a fellebbezés már nem lehetséges.

Hogyan tudja megfellebbezni az alkörzeti bíróság döntését?

A levelet a Leeuwarden-i Fellebviteli Bíróságnak kell küldenie. Ezt a levelünk kézhezvételétől számított hat héten belül meg kell tennie.

 • A levélnek az alábbi információkat kell tartalmaznia: 
  - az ön neve, címe, lakóhelye, születési ideje és helye;
  - miért nem ért egyet a döntéssel;
  - IBAN-száma (a bankszámlaszáma);
  - a levél keltezési ideje;
  - aláírás.
   
 • A levelet a határozat másolatával együtt küldje annak az alkörzeti bíróságnak a címére, ahol az ügyét tárgyalták.

Mi a következő lépés?

A Bíróság behívja egy tárgyalásra, amelyre Leeuwarden-ben kerül sor. Ezen a tárgyaláson felkérik majd, hogy indokolja meg, miért nem ért egyet a bírsággal. A Bíróság általában a tárgyaláson meghozza a döntést. A döntésről postai úton is tájékoztatást kap.
Ha nem tud vagy nem akar részt venni a tárgyaláson, a Bíróság az akta alapján hozza meg a döntést. A döntésről postai úton kap tájékoztatást.

Visszatérítés?

A Fellebviteli Bíróság döntésétől függ, hogy visszatérítik-e az összeget.
Ha az alkörzeti bíróság nem ért egyet önnel, nem fizetik vissza a befizetett összeget.
Ha az alkörzeti bíróság úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a döntést vagy csökkenti a bírságot, megkapja a részleges vagy teljes visszatérítést.
Erről a Központi Bírságbeszedő Hivatal (CJIB) mindkét esetben írásban tájékoztatja.

 

Világosan érti ezt az információt?
Maximum 250 characters.
To top