Informatie Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Hebt u vragen over een besluit van ons? Dan hebt u recht op informatie over hoe en waarom wij besluiten nemen. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Lees hieronder meer over hoe u deze informatie kunt opvragen.

Zoekt u andere informatie?

Hebt u contact gehad met ons en zoekt u andere informatie dan de flitsfoto, extra documenten of een overzicht van uw boetes? Doe dan het volgende:

Schrijf ons een brief en zet hierin de volgende gegevens:

  • uw naam,
  • uw adres,
  • uw handtekening,
  • welke informatie u wilt krijgen.

Schrijf ‘Wob’ op de envelop en stuur uw brief naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Let op: Het is belangrijk dat u uw brief met de post stuurt. Als u ons deze informatie vraagt via bijvoorbeeld sociale media, dan beantwoorden wij uw vraag niet.

Hoe krijgt u antwoord van ons?

Of u de informatie die u aanvraagt krijgt, hangt af van de situatie:

  • Als we de informatie hebben, sturen wij u deze toe.
  • Als we de informatie niet hebben, krijgt u een brief van ons.

Let op: als u informatie opvraagt, wordt deze informatie openbaar. Iedereen kan uw brief dan bekijken en ook de informatie, die u van ons hebt gekregen.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Transactievoorstel / Trias
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Schadevergoedingsmaatregel
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten