Informatie Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Hebt u vragen over een besluit van ons? Dan hebt u recht op informatie over hoe en waarom wij besluiten nemen. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Lees hieronder meer over hoe u deze informatie kunt opvragen.

Zoekt u andere informatie?

Hebt u contact gehad met ons en zoekt u andere informatie dan de flitsfoto, extra documenten of een overzicht van uw boetes? Doe dan het volgende:

Schrijf ons een brief en zet hierin de volgende gegevens:

  • uw naam,
  • uw adres,
  • uw handtekening,
  • welke informatie u wilt krijgen.

Schrijf ‘Wob’ op de envelop en stuur uw brief naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Let op: Het is belangrijk dat u uw brief met de post stuurt. Als u ons deze informatie vraagt via bijvoorbeeld sociale media, dan beantwoorden wij uw vraag niet.

Hoe krijgt u antwoord van ons?

Of u de informatie die u aanvraagt krijgt, hangt af van de situatie:

  • Als we de informatie hebben, sturen wij u deze toe.
  • Als we de informatie niet hebben, krijgt u een brief van ons.

Let op: als u informatie opvraagt, wordt deze informatie openbaar. Iedereen kan uw brief dan bekijken en ook de informatie, die u van ons hebt gekregen.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Transactievoorstel / Trias
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten