Instantie, bedrijf of overheid

Het CJIB werkt in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij vinden het belangrijk om samen te werken met andere organisaties. Hieronder leest u wat onze diensten zijn en wat u daaraan hebt.

Met wie werken wij samen?

We werken samen met verschillende organisaties en partners. Bijvoorbeeld met gemeenten en andere overheden, maar ook met bedrijven die een groot wagenpark beheren. Of met schuldhulpverleningsinstanties en met leveranciers van producten en diensten.

Hoe kunt u met ons samenwerken?

Als u samenwerkt met ons, kunnen wij u bijvoorbeeld boetes of overzichten digitaal sturen. Of wij kunnen boetes voor u incasseren. Kies hieronder over welke samenwerking u meer informatie wilt hebben:

Gemeenten en andere overheden

Voor veel gemeenten en andere overheden regelt het CJIB het incasseren van boetes. U kunt ons digitaal de gegevens van overtredingen toesturen. Wij verzenden de boetes dan voor uw organisatie.

Meer weten over incasseren door het CJIB.

Bedrijven met een groot wagenpark

Als u een groot wagenpark beheert, kunnen wij u boetes digitaal toesturen. De papieren boetes vervangen wij dan door een digitaal bestand.

Meer weten over digitale verkeersboetes voor een groot wagenpark.

Schuldhulpverlening

Hebt u een schuldregelingsovereenkomt voor de Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (Msnp) met uw cliënt afgesloten? Of heeft uw cliënt te maken met wettelijke schuldsanering (Wsnp), faillissement of surseance van betaling?

Meer weten over schuldhulpverlening bij de MSNP.

Meer weten over schuldhulpverlening bij Insolventies.

Leveranciers

U kunt als leverancier producten of diensten leveren aan het CJIB. Er gelden wel een aantal regels waar wij ons aan moeten houden.

Meer weten over producten of diensten leveren aan het CJIB.

Omzetting taakstraf

Hebt u een taakstraf niet of niet volledig uitgevoerd? Dan kan door het Openbaar Ministerie vervangende hechtenis worden toegepast. Dit gebeurt door middel van een voorstel tot omzetting.

Meer weten over het omzetten van een taakstraf

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Boete van de RVO of openstaand bedrag bij de DUO
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten