Ik ben het niet eens met een strafbeschikking

Hebt u een strafbeschikking gekregen? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken bij de officier van justitie. Dit heet: in verzet gaan. Hieronder leest u hoe u dit doet.

Let op: als u in verzet gaat, moet u de boete niet betalen!

Hoe gaat u in verzet?

U hebt 14 dagen de tijd om in verzet te gaan. Deze 14 dagen gaan lopen vanaf het moment dat u weet dat u een strafbeschikking hebt gekregen.

U kunt op twee manieren in verzet gaan:

 1. Stuur een brief
  Deze brief heet een verzetschrift.
  Alleen u of uw advocaat mogen deze brief schrijven.

  Zet in uw brief de volgende gegevens:
    - de datum die op de strafbeschikking staat
    - het CJIB-nummer dat op de strafbeschikking staat 
    - de naam van de organisatie die u de boete heeft gegeven. Dit staat ook op de strafbeschikking. 

  Verder moet u in de brief zetten: 
    - waarom u het niet eens bent met de boete
    - de datum waarop u de brief schrijft
    - uw naam en adres
    - uw handtekening.

  Maak een kopie van de strafbeschikking en stuur die mee met uw brief. 
  Op de strafbeschikking staat naar welk adres u uw brief moet sturen. 
   

 2. Ga naar de balie van het parket bij u in de buurt

  Een parket is een kantoor van het Openbaar Ministerie. 
  U kunt zelf naar de balie van het parket gaan. Maar uw advocaat mag dat ook voor u doen. Of iemand die u daarvoor op papier toestemming hebt gegeven.

  Welk parket is bij u het dichtst in de buurt?
  Kijk op de website van het Openbaar Ministerie. Daar staan de adressen van alle parketten in Nederland.

Meer informatie

Trova chiara questa informazione?
Maximum 250 characters.
To top