Kosten toegepaste bestuursdwang

Sommige organisaties van de overheid kunnen mensen of bedrijven de opdracht geven om iets wél te doen of juist niet te doen. Als deze mensen of bedrijven zich niet aan de opdracht houden, dan gaat de organisatie de opdracht uitvoeren voor deze mensen of bedrijven. Moet de organisatie kosten maken om de opdracht uit te voeren? Dan moeten deze mensen of bedrijven die kosten betalen. Deze kosten noemen we ‘kosten voor toegepaste bestuursdwang’. Hieronder leest u wat wij doen om u te laten betalen.

Stap 1:  We sturen u een brief

Hebt u zich niet aan de opdracht gehouden? Dan krijgt u een brief van ons met de tekst ‘kosten bestuursdwang’. Hierin staat hoeveel u moet betalen en wanneer.

Stap 2:  We sturen u twee keer een aanmaning

Betaalt u niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan sturen we u twee keer een aanmaning.

Stap 3:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u niet op tijd, of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan ook de kosten van de deurwaarder betalen.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Betaalverzoek
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten