Ar nesutinkate su Apygardos teismo nutarimu?

Ar kreipėtės į Apygardos teismą dėl baudos už eismo taisyklių pažeidimą ir ar prieštaraujate sprendimui? Tokiu atveju kartais galite pateikti kitą apeliaciją.

Kada galite apskųsti Apygardos teismo nutarimą?

 • tuo atveju, jeigu pradinė bauda už eismo taisyklių pažeidimą viršijo 70 eurų. Administravimo išlaidos į šią sumą neįeina;

 arba

 • tuo atveju, jeigu Apygardos teismas nutarė, kad jūsų apeliacija yra nepriimtina.

Ar jūs esate transporto priemonės savininkas? Ar jūs nesate savininkas, bet laiške nurodytas jūsų vardas ir pavardė? Tokiu atveju galite pateikti apeliaciją.
Ar jūs vairavote transporto priemonę, nors nesate jos savininkas? Tokiu atveju galite pateikti apeliaciją pasinaudoję įgaliojimo forma.

Jeigu iš Centrinės baudų surinkimo agentūros (CJIB) gavote „mokėjimo kvitą po Apygardos teismo sprendimo“, apeliacijos daugiau teikti negalima.

Kaip apskųsti Apygardos teismo nutarimą?

Apeliaciją galite pateikti išsiuntę laišką Leeuwarden miesto Apeliaciniam teismui. Tą privalote padaryti per šešias savaites nuo mūsų laiške nurodytos datos.

 • Jūsų laiške turėtų būti nurodyta ši informacija: 
  - jūsų vardas ir pavardė, adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data ir vieta;
  - kodėl nesutinkate su sprendimu;
  - jūsų IBAN kodas (tai yra jūsų banko sąskaitos numeris);
  - data, kada rašėte laišką;
  - jūsų parašas.
   
 • Savo laišką kartu su nutarimo kopija išsiųskite Apygardos teismui, kuris nagrinėjo jūsų bylą.

Kas vyksta toliau?

Teismas pakvies jus atvykti į nagrinėjimą, kuris vyks Leeuwarden mieste. Šio nagrinėjimo metu jūsų bus paprašyta pateikti argumentus, kuriais remdamiesi norite užginčyti paskirtą baudą už eismo taisyklių pažeidimą. Įprastai Teismas sprendimą šiuo klausimu priima teismo posėdžio metu. Nutarimą taip pat gausite ir paštu.
Jeigu negalėsite arba nepageidausite atvykti į nagrinėjimą, Teismas sprendimą priims remdamasis bylos medžiaga. Nutarimą gausite ir paštu.

Kompensacija?

Ar gausite kompensaciją, priklausys nuo Apeliacinio teismo sprendimo.
Tuo atveju, jeigu Apygardos teismas jūsų apeliacijos nepatenkins, sumokėta suma jums kompensuota nebus.
Tuo atveju, jeigu Apygardos teismas nuspręs panaikinti sprendimą arba sumažinti baudos dydį, sumokėti pinigai (jų dalis) jums bus grąžinti.
Bet kuriuo atveju Centrinė baudų surinkimo agentūra (CJIB) apie tai jus informuos raštu.

 

Bijlagen

Ar ši informacija jums aiški?
Maximum 250 characters.
To top