Ar prieštaraujate prokuroro sprendimui?

Ar kreipėtės į prokurorą dėl baudos už eismo taisyklių pažeidimą ir ar prieštaraujate sprendimui? Tokiu atveju galite pateikti antrą apeliaciją.

Ar norite apskųsti prokuroro sprendimą?

Ar jūs esate transporto priemonės savininkas? Ar jūs nesate savininkas, bet laiške nurodytas jūsų vardas ir pavardė? Tokiu atveju galite pateikti apeliaciją.
Ar jūs vairavote transporto priemonę, nors nesate jos savininkas? Tokiu atveju galite pateikti apeliaciją pasinaudoję įgaliojimo forma.

Apeliaciją galite pateikti išsiuntę laišką Apygardos teismui. Tą privalote padaryti per šešias savaites nuo mūsų laiške nurodytos datos.

 • Jūsų laiške turėtų būti nurodyta ši informacija: 
  - jūsų vardas ir pavardė, adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data ir vieta;
  - kodėl nesutinkate su sprendimu;
  - jūsų IBAN kodas (tai yra jūsų banko sąskaitos numeris);
  - laiško rašymo data;
  - jūsų parašas.
   
 • Savo laišką kartu su sprendimo kopija išsiųskite adresu:
  Parket CVOM
  Afdeling Kanton
  PO Box 8225
  3503 RE UTRECHT
  Nyderlandai

Pirmiausia sumokėkite baudą

Prieš teikiant apeliaciją Apygardos teismui būtina atlikti „garantinį baudos apmokėjimą“. Toks mokėjimas atliekamas sumokant baudą, įskaitant taikomus administravimo mokesčius. Jeigu bauda viršija 225 eurus, Centrinei baudų surinkimo agentūrai būtina sumokėti mažiausiai 225 eurus (įskaitant administravimo mokesčius) [CJIB]. Jeigu neturite 16 metų, o bauda viršija 112,50 eurų, privalote sumokėti mažiausiai 112,50 eurų ir administravimo mokesčius.
Jeigu nesumokėsite, yra didelė tikimybė, kad Apygardos teismas nesvarstys jūsų apeliacijos. Bet kokiu atveju vis tiek turėsite sumokėti baudą.

Kas vyksta toliau?

Prokuroras pirmiausia persvarstys apeliaciją. Tuo atveju, jeigu Prokuroras vis tiek laikys, kad bauda yra pagrįsta, jūsų apeliacija bus perduota Apygardos teismui. Centrinis prokuratūros dokumentų tvarkymo skyrius (Parket CVOM) informuos jus apie tai laišku.

Jeigu laiške bus nurodyta, kad jūsų apeliacija perduodama svarstymui, gausite šaukimą iš Apygardos teismo atvykti į nagrinėjimą. Šio nagrinėjimo metu jūsų bus paprašyta pateikti argumentus, kuriais remdamiesi norite užginčyti paskirtą baudą už eismo taisyklių pažeidimą. Įprastai Apygardos teismas sprendimą šiuo klausimu priima teismo posėdžio metu. Nutarimą taip pat gausite ir paštu.
Jeigu negalėsite arba nepageidausite atvykti į nagrinėjimą, Apygardos teismas sprendimą priims remdamasis bylos medžiaga. Nutarimą gausite ir paštu.

Kompensacija?

Ar gausite kompensaciją, priklausys nuo Apygardos teismo sprendimo.
Tuo atveju, jeigu Apygardos teismas jūsų apeliacijos nepatenkins, sumokėta suma jums kompensuota nebus.Tuo atveju, jeigu Apygardos teismas nuspręs panaikinti sprendimą arba sumažinti baudos dydį, sumokėti pinigai (jų dalis) jums bus grąžinti.
Bet kuriuo atveju Centrinė baudų surinkimo agentūra (CJIB) apie tai jus informuos raštu.

Bijlagen

Ar ši informacija jums aiški?
Maximum 250 characters.
To top