Kas vairavo transporto priemonę?

Tam, kad būtų atsakytas klausimas: “Kas vairavo transporto priemonę tuo metu, kai buvo nustatyta nusikalstama veika”, Jūs gavote “Pranešimą apie nusikalstamą veiką”.

Atsakymas į šį klausimą gali būti:

a. Aš pats vairavau transporto priemonę

Prie pranešimo yra pridėta atsakymo forma. Joje galite nurodyti, kad Jūs pats vairavote transporto priemonę. Prašome užpildytą atsakymo formą sugrąžinti mums per 7 darbo dienas.

b. Aš pats nevairavau transporto priemonės, bet žinau, kas ją vairavo

Prie pranešimo yra pridėta atsakymo forma. Užpildykite joje asmens, vairavusio transporto priemonę tuo metu, kai buvo įvykdyta nusikalstama veika, duomenis.
Prašome užpildytą atsakymo formą sugrąžinti mums per 7 darbo dienas.
Po to mes susisieksime su vairuotoju, kurio duomenis Jūs nurodėte.

Jeigu tas asmuo pripažįsta, kad jis/ji vairavo transporto priemonę, tai mes nagrinėsime bylą kaip naują bylą, iškeltą nurodyto vairuotojo vardu.
Jeigu tas asmuo neigia, kad jis/ji vairavo transporto priemonę, tai CJIB perduos bylą prokuratūrai. Galiausiai, prokuratūra priims sprendimą dėl tolimesnės bylos sekos.  

Remiantis Kelių eismo įstatymu 1994 m., asmuo, kurio vardu išduoti transporto priemonės registracijos numeriai, lieka, galų gale, atsakingas už nusikalstamas veikas, įvykdytas jo transporto priemone.  Jeigu transporto priemonės registracijos numerių savininkas neigia vairavęs transporto priemonę, tai, tokiu atveju, CJIB perduos bylą prokuratūrai.

c. Aš nežinau, kas vairavo transporto priemonę

Ar Jūsų atveju galioja viena iš žemiau aprašytų situacijų?

1. Transporto priemonė yra parduota:
Jūs pardavėte transporto priemonę prieš tai, kai ja buvo įvykdyta nusikalstama veika.

2. Pasibaigė lizingo laikotarpis:
Jūs turėjote transporto priemonę remiantis lizingo sutartimi, tačiau, nusikalstamos veikos įvykdymo metu, Jūsų lizingo sutarties galiojimo laikotarpis buvo pasibaigęs.

3. Transporto priemonė yra pavogta:
Jūsų transporto priemonė buvo pavogta tuo metu, kai buvo nustatyta nusikalstama veika.

4. Suklastoti registracijos numeriai:
Transporto priemonė, kuria buvo įvykdyta nusikalstama veika, yra ne Jūsų. Ant tos transporto priemonės buvo pritvirtinti suklastoti registracijos numeriai.

Susisiekite, tokiu atveju, su mumis telefonu. Prie pranešimo esančiame priede rasite telefono numerį, kuriuo galite su mumis susisiekti.

CJIB neturi teisės priimti sprendimų apie tai, ar esate atsakingas už nustatytą nusikalstamą veiką, ar ne. Mes perduosime Jūsų bylą prokuratūrai kartu su Jūsų parodymais. Tuomet prokuratūra nuspręs, ar esate atsakingas už nustatytą nusikalstamą veiką, ar ne.

Ar ši informacija jums aiški?
Maximum 250 characters.
To top