Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Kas yra CJIB?

Tai Centrinė teisinių įmokų agentūra (CJIB: Centraal Justitieel Incassobureau) sudaro dalį Olandijos Teisingumo ir Saugumo ministerijos.

CJIB yra atsakinga už įvairių baudų, pavyzdžiui, baudos už eismo taisyklių pažeidimą arba nurodymai dėl baudos, surinkimą. Ji taip pat vaidina svarbią teisėsauginę rolę sprendimuose, susijusiuose su baudžiamaisiais dalykais, pavyzdžiui, teismo nuosprendžiais arba sprendimais, kuriuos padaro vienas iš Prokuratūros prokurorų. 

ES Šalys narės sutiko dirbti kartu surenkant baudas. Kiekviena Šalis narė turi organizaciją, kuriai priskirta centrinė jurisdikciją tą daryti. Olandijoje tai yra CJIB. Centrinės įvairių ES Šalių narių institucijos keičiasi informacija apie sprendimus, susijusius su kriminalinėmis veikomis ir baudomis.

Pavyzdys:

Prancūzas yra Olandijoje verslo reikalais. Jis viršija greitį vairuodamas savo automobilį Olandijos kelyje ir jį nufotografuoja eismo priežiūros fotoaparatas. Dėl susitarimo ES mastu, CJIB gauna Prancūzijos verslininko adresą iš Prancūzijos institucijų. Jis į savo pašto dėžutę Prancūzijoje gauna prancūzų kalba parašytą pranešimą apie baudą už eismo taisyklių pažeidimą.

Tas pats yra taikoma ir atvirkščiai. Olandijos pilietis, pažeidžiantis eismo taisykles Kroatijoje, gaus baudą iš Kroatijos savo namų adresu Olandijoje.