Minder verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2014

(Den Haag, 10 juni 2014) - In de eerste vier maanden van 2014 zijn minder verkeersovertredingen geconstateerd ten opzichte van dezelfde periode in 2013. In totaal zijn 2.798.509 verkeersboetes opgelegd voor te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting. In dezelfde periode in 2013 ging het om 3.757.525 verkeersboetes.

Dat blijkt uit het eerste tertiaaloverzicht verkeersboetes van 2014*. De daling van het aantal geconstateerde verkeersovertredingen komt onder meer doordat op diverse locaties trajectcontrolesystemen wegens vervangingswerkzaamheden uitstonden. Op 17 maart is de trajectcontrole op de A20 bij Rotterdam weer aangezet. Op 9 mei is dat gebeurd op de A10 bij Amsterdam en op de A13 bij Rotterdam. Van andere trajectcontrolesystemen, die op dit moment uitstaan, wordt in 2014 bepaald op welke locaties nieuwe systemen terugkomen.

De meeste verkeersboetes worden opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid: in totaal 2.300.913 in de eerste vier maanden van 2014. Hiervan zijn 502.758 opgelegd na constatering van een overtreding van de maximumsnelheid middels een trajectcontrole. In de eerste vier maanden van 2013 werden nog 812.731 boetes opgelegd via trajectcontrole.

Ook worden net als in voorgaande jaren de meeste verkeersovertredingen geconstateerd met elektronische handhavingsmiddelen. In de eerste vier maanden van 2014 is wel een daling te zien in het aantal geconstateerde verkeersovertredingen middels kentekenregistratie ten opzichte van dezelfde periode 2013. Dit heeft onder meer te maken met de vervanging van trajectcontrolesystemen, maar ook met vervanging van flitspalen.

Flitspalen

Er staan nu door heel het land ongeveer 880 analoge flitspalen en digitale palen die daar onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM) zijn neergezet. Alle locaties zijn de afgelopen tijd opnieuw beoordeeld op basis van criteria voor verkeersonveiligheid. De meest onveilige locaties zijn geselecteerd voor het plaatsen van nieuwe digitale palen. In de loop van 2015 zijn alle analoge palen gedigitaliseerd of verwijderd en blijven 650 nieuwe palen over. De nieuwe palen worden gefaseerd in gebruik genomen. Door het vervangingsproces kan op locaties enige tijd niet worden gehandhaafd waardoor er de afgelopen maanden minder overtredingen zijn geconstateerd. Maar de nieuwe digitale palen werken beter dan analoge flitspalen. Zo hoeven er geen rolletjes meer te worden verwisseld en handhaven de nieuwe palen 24 uur per dag.

*Het overzicht van de verkeersboetes wordt samengesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie – Landelijk Parket Team Verkeer (OM - LPTV). Met ingang van 2013 wordt viermaandelijks, ofwel per tertiaal, informatie verstrekt over de ontwikkelingen.

Verantwoordelijk: Ministerie van Justitie en Veiligheid