Minder verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2015

(Den Haag - 2 juni 2015) - In de eerste vier maanden van 2015 zijn minder verkeersovertredingen geconstateerd ten opzichte van dezelfde periode in 2014. In totaal zijn 2.528.928 verkeersboetes opgelegd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting. In dezelfde periode in 2014 ging het om 2.798.509 verkeersboetes.

Dat blijkt uit het eerste tertiaaloverzicht verkeersboetes van 2015*. De meeste verkeersboetes worden opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid: in totaal 2.020.559 in de eerste vier maanden van 2015, tegen 2.300.913 in dezelfde periode in 2014. Het aantal snelheidsovertredingen dat is geconstateerd middels een trajectcontrole is iets toegenomen. In de eerste vier maanden van 2015 zijn 523.553 boetes opgelegd na constatering van een overtreding van de maximumsnelheid middels een trajectcontrole, tegen 501.894 in dezelfde periode een jaar eerder.

In de eerste vier maanden van 2015 zijn twee trajectcontrolesystemen opnieuw in gebruik genomen na vervangingswerkzaamheden: per 16 maart op de A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal en per 15 april op de A12 bij Den Haag. Op 6 mei 2015 is in Zeeland de trajectcontrole op de N62 in de Westerscheldetunnel opnieuw in gebruik genomen, maar de trajectcontrole bij de Zeelandbrug komt niet terug. Besloten is dat op de A2 bij Maastricht straks bij de oplevering van de nieuwe tunnel een trajectcontrolesysteem komt.

In de eerste vier maanden van 2015 zijn 2.397.791 verkeersovertredingen geconstateerd middels kentekenregistratie en 131.137 door staande houdingen. Bij beide is een daling te zien ten opzichte van het eerste tertiaal van 2014. Dit komt onder meer doordat oude analoge flitspalen worden gedigitaliseerd of verwijderd, door vervanging van mobiele radarapparatuur bij de politie en mogelijk ook door de acties die politiebonden voeren in verband met cao-onderhandelingen.

*Het overzicht van de verkeersboetes wordt samengesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM). Met ingang van 2013 wordt viermaandelijks, ofwel per tertiaal, informatie verstrekt over de ontwikkelingen in het verkeersdomein.

Verantwoordelijk: Ministerie van Justitie en Veiligheid