1 januari 2019 betalingsregeling mogelijk voor verkeersboete vanaf € 75,-.

21 december 2018, 11:30 uur — Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verlaagt met ingang van 1 januari 2019 de grens van het bedrag waarvoor een betalingsregeling voor een verkeersboete kan worden afgesproken naar € 75,-.

Deze verlaging geldt voor de zogenoemde Mulderboetes. Dit zijn boetes voor verkeersovertredingen, die worden opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid int het CJIB o.a. deze verkeersboetes.

Met het verlagen van de grens van € 225,- naar € 75,- kan worden voorkomen dat verkeersboetes oplopen. Op die manier draagt de verruiming van het betalingsregelingenbeleid bij aan het voorkomen van problematische schulden. Hiermee sluit de wijziging eveneens aan bij het actieplan Brede Schuldenaanpak van het kabinet. Het CJIB is een van de partijen die bijdraagt aan de uitvoering hiervan. Hierbij is steeds het uitgangspunt dat boetes snel en volledig worden betaald. Het betalingsregelingenbeleid zorgt ervoor dat de inning niet alleen doelmatig en doeltreffend is, maar tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord.

Naar boven