Aanbesteding gerechtsdeurwaarderstraject

In het kader van Clustering Rijksincasso heeft het CJIB van het Kabinet de opdracht gekregen voorbereidingen te treffen voor het clusteren van gerechtsdeurwaarderstrajecten. Om dit te kunnen realiseren, moeten de deurwaarderscontracten worden aanbesteed. Op 15 juli start de inschrijving voor deze aanbesteding.

De aanbesteding voor deurwaarderstrajecten van vijf grote overheidspartijen (DUO, UWV, RVO.nl, CAK en Zorginstituut Nederland) is de eerste stap naar meer overzicht en maatwerk. Het centraliseren van deurwaarderstrajecten heeft namelijk tot doel mensen die bij de overheid meerdere schulden hebben door één deurwaarder te laten benaderen. Bovendien zorgt dit ervoor dat mensen meer overzicht op hun schuldensituatie krijgen en maatwerk eenvoudiger wordt. Op de wijze wordt voorkomen dat debiteuren van de overheid in de knel komen te zitten tussen verschillende incassotrajecten.

Het CJIB heeft in de voorbereiding op de aanbesteding verschillende experts betrokken, o.a. op het gebied van inkoop, aanbestedingsrecht en schuldhulpverlening. De gerechtsdeurwaarders moeten snel en betrouwbaar kunnen herkennen of en hoe een vordering geïnd kan worden. Hierbij moeten zij persoonsgericht kunnen werken bij mensen die niet direct volledig hun schulden kunnen betalen.

De verwachting is dat eind 2016 de aanbesteding is afgerond. Daarna zullen gefaseerd vijf overheidspartijen hun vorderingen overdragen aan het CJIB. Hiermee levert het CJIB een belangrijk bijdrage aan het realiseren van de Rijksincassovisie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Boete van de RVO
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten