Afpakactie geslaagd

Voor het innen van een ontnemingsmaatregel heeft het CJIB op vrijdag 17 juni in samenwerking met het ontnemingsteam Assen een gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op goederen met een totale waarde van ongeveer 100.000 euro. Als de ontnemingsmaatregel niet wordt betaald, zullen de goederen worden geveild.

Het CJIB int voor het Openbaar Ministerie ontnemingsmaatregelen. Om een maatregel te kunnen innen, kan onder bepaalde voorwaarden een betalingsregeling worden afgesproken. Als een veroordeelde zich daar niet aan houdt, schakelt het CJIB een deurwaarder in om beslag te laten leggen. Het ontnemingsteam Assen van de dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid van politie heeft roerende en onroerende goederen veiliggesteld voor de inbeslagname. Een veroordeelde kan met betaling van de ontnemingsmaatregel voorkomen dat de in beslag genomen goederen worden geveild.

Het strafrechtelijk ontnemen van financiële opbrengsten uit criminele activiteiten is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen worden criminelen geraakt in de portemonnee. Door deze aanpak hebben veroordeelden geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Boete van de RVO
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten