Campagne Alert Online van start

Onderzoek van TNS NIPO* laat zien dat de meerderheid van de Nederlanders (69%) zich weinig zorgen maakt over zijn digitale veiligheid. De kans om slachtoffer te worden van de grootste dreigingen op het internet, zoals ransomware, phishing en malafide advertenties, schat men veel lager in dan in werkelijkheid het geval is.

Hoewel de helft van de Nederlanders bekend is met online risico’s, gedraagt lang niet iedereen zich daarnaar. Zo verzuimen veel Nederlanders automatische updates aan te zetten (52%) of regelmatig back-ups te maken (eveneens 52%), terwijl deze maatregelen cruciaal zijn om je bijvoorbeeld tegen ransomware te beschermen en schade bij besmetting te beperken.

Tips voor online veiligheid

Voor wie zich tegen online gevaren wil wapenen, geeft Alert Online vijf tips:

  1. Maak regelmatig een back-up van bestanden.
  2. Update software direct. Het helpt om automatisch updaten in te stellen.
  3. Klik niet zomaar op bijlagen of links in e-mails. Het kan een valse e-mail zijn.
  4. Bescherm je online privacy. Het is echt niet nodig dat iedereen alles van je weet.
  5. Wees altijd kritisch. Is de webwinkel te vertrouwen? Waar gaat de link naar toe? Wie vraagt je om persoonlijke informatie? Is het echt nodig een kopie van je identiteitsbewijs te sturen?

Meer tips staan op de website van de campagne Alert Online.

Over Alert Online

Alert Online is de jaarlijkse bewustwordingscampagne die dit jaar plaatsvindt van 3 tot en met 14 oktober 2016.

Alert Online is een initiatief van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap. Tweehonderd partijen zetten zich in om de bewustwording en kennis over online veiligheid te vergroten en digitaal veilig gedrag te stimuleren.

Dit jaar staat de Alert Online campagne in het teken van cyberskills – weten, kunnen en doen.

De campagne Alert Online 2016 wordt georganiseerd door ECP, het Platform voor de Informatiesamenleving, in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Kijk voor meer informatie op de website van de campagne.

 

* Onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO onder 2.600 respondenten, waaronder 1.000 burgers. TNS NIPO gaat vanaf nu verder onder de naam Kantar TNS.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Boete van de RVO
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten