CJIB onderzoekt mogelijkheden om oplopende schulden te voorkomen

23 november 2018, 08:15 uur — CJIB onderzoekt samen met een aantal partners hoe technologie ingezet kan worden om te voorkomen dat schulden van burgers blijven oplopen. Dit sluit goed aan bij het uitgangspunt van het CJIB om maatschappelijk verantwoord te innen. Op 23 november vindt de officiële start van het onderzoek plaats.

Het onderzoek richt zich op de verkenning van de mogelijkheden voor een persoonlijke, digitale datakluis voor burgers waarbij zij zelf hun data kunnen beheren en vrij kunnen geven aan overheidsorganisaties. 

De overheid heeft voor het goed uitvoeren van haar primaire taken informatie nodig over burgers. Ontbrekende informatie is bijna altijd ergens binnen de overheid aanwezig, maar mag in verband met de bescherming van de privacy van de burger niet onderling worden uitgewisseld. Dit kan leiden tot schrijnende situaties zoals oplopende schulden en een inefficiënte aanpak van problemen door de overheid. Er is dan ook een brede behoefte aan een data-infrastructuur waarmee effectief informatie uitgewisseld kan worden binnen de kaders van wetgeving. 

Een mogelijke nieuwe oplossing is een persoonlijke datakluis op basis van Blockchain technologie waarbij de data wordt beveiligd door Zero Knowledge Proof’s (ZKP’s). Deze nieuwe techniek maakt het mogelijk om data te versturen en te verifiëren zonder dat de inhoud bekend wordt gemaakt. 

Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de TU Delft, Ledger Leopard, de gemeente Groningen en het Centraal Justitieel Incassobureau. 

Datum van publicatie: 
vrijdag, 23 november, 2018 - 08:15
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Betaalverzoek
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten