Gebruik het juiste rekeningnummer

Met ingang van 1 januari zijn de rekeningnummers van het CJIB bij de Royal Bank of Scotland vervallen. Dat komt omdat de Rijksoverheid het bankcontract opnieuw heeft aanbesteed. Hieruit is ING naar voren gekomen als nieuwe bankier van het Rijk.

Betalingen op de RBS rekeningen worden nog 13 maanden doorgestort naar ING. Deze overstapservice geldt niet voor alle betalingen. Mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van de acceptgirokaart of deze optie gebruiken bij internetbankieren, krijgen het bedrag automatisch teruggestort. Deze beperking op de overstapservice heeft te maken met banksystemen.

Kaart alert gebruik nieuwe rekeningnummer

Het CJIB heeft de afgelopen maanden op verschillende manieren laten weten dat de rekeningnummers zijn gewijzigd. Hierdoor komt 96% van de betalingen al binnen op de juiste rekeningnummers. In de afgelopen periode kwamen er nog een kleine vijfduizend betalingen binnen op de oude rekeningnummers.
Het CJIB heeft deze mensen geattendeerd op de gewijzigde rekeningnummers. In januari zijn er zelfs nog briefkaarten verstuurd. Het komende halfjaar monitoren we hoe de betalingen verlopen en gaan we na of er nog aanvullende acties nodig zijn.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Boete van de RVO of openstaand bedrag bij de DUO
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten