Hoger beroep uitspraak kantonrechter snelheidsmeting A29

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rotterdamse kantonrechter over een snelheidsmeting bij de Heinenoordtunnel (A29).

Ter discussie staat de kromming van de snelweg en de mate waarin die de snelheidsmeting beïnvloedt. Er mag een minimale kromming in de weg zitten,  maar vanaf een bepaalde kromming  worden de snelheidsmetingen minder betrouwbaar. Om de kromming te bepalen zijn diverse metingen gedaan, met verschillende uitkomsten. Na de laatste meting ter plaatste bestaat bij de kantonrechter ‘gerede twijfel over de juistheid van de gemeten snelheid’ en is in deze zaak de verkeersboete vernietigd.

Parket CVOM begrijpt die twijfel, maar heeft ook veel vraagtekens bij de ter plaatste gedane metingen. Daarom heeft het OM een onafhankelijk meetinstituut gevraagd nieuwe metingen te doen en de eerdere metingen tegen het licht te houden. De uitkomst daarvan zal het OM betrekken bij de vervolgstappen.

Tot nader bericht worden alle lopende beroepen bevroren die betrekking hebben op de snelheidsmetingen bij de Heinenoordtunnel ter hoogte van hectometerpaal 14.7. Daarnaast staakt het CJIB tijdelijk de inning van openstaande verkeersboetes en strafbeschikkingen gepleegd op deze locatie in afwachting van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie. Het CJIB is gevraagd de betrokkenen daarover te informeren.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Verhuurderbijdrage
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten