NVVK en CJIB vernieuwen samenwerkingsconvenant

Leeuwarden, 31 oktober 2018, 11:15 uur — Eén van de belangrijkste maatschappelijke opgaven waar het CJIB voor staat is maatschappelijk verantwoord innen en incasseren. Het CJIB werkt hierin steeds nauwer samen met brancheverenigingen.

Op woensdag 23 oktober 2018 werd daarom een werkbezoek bij het CJIB georganiseerd voor de NVVK, de NBPB, de NBBI en de VeWeVe, belangrijke partners op het gebied van schuldhulpverlening. Na het bezoek werd een herzien convenant getekend door de NVVK en het CJIB.

Het vernieuwde samenwerkingsconvenant kent onder andere wijzigingen omtrent de inning van Mulderboetes (Wahv-sancties) na een succesvol traject. Daarnaast zijn bepaalde termijnen verruimd en is een werkafspraak gemaakt over hoe om te gaan met dwangakkoorden.

Intentieverklaring
Na het werkbezoek ondertekenden de NBPB, de NBBI en de VeWeVe en het CJIB een intentieverklaring, die geldt als basis voor de samenwerking op het vlak van minnelijke schuldregelingen (MSNP).

De documenten hebben als doel de onderlinge samenwerking verder te verbeteren en het maatschappelijk verantwoord innen te bevorderen.

Naar boven