Overzicht niet saneerbare vorderingen

U wilt weten welke boete(s) u moet betalen vóórdat u een minnelijke schuldregeling krijgt. Daarvoor hebt u een Overzicht niet saneerbare vorderingen nodig.
  1. Gebruikt u de berichtenbox van de overheid? En hebt u aangegeven dat u ook post van het CJIB in deze berichtenbox wilt krijgen? Dan staat het overzicht binnen één werkdag hierin. Hebt u uw e‑mailadres ingevuld in de berichtenbox? Dan krijgt u een e-mail als u nieuwe post krijgt in uw berichtenbox.
     
  2. Gebruikt u deze berichtenbox nog niet? Maar wilt u hem wel gebruiken? Of hebt u nog niet aangegeven dat u hier ook post van het CJIB wilt krijgen? Ga dan naar mijn.overheid.nl. Hiervoor hebt u wel DigiD nodig. Op deze website van de overheid kunt u aangeven dat u de berichtenbox wilt gebruiken. En dat u hierin ook post van het CJIB wilt krijgen.
     
  3. Gebruikt u de berichtenbox niet? Dan krijgt u dit overzicht binnen 10 werkdagen met de post.
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Verhuurderbijdrage
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten