Nasze procedury – zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Otrzymanie od nas korespondencji z kodem pisma O oznacza otrzymanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa podlegającego karze wraz z formularzem odpowiedzi. Obywatel otrzymuje takie zawiadomienie, ponieważ dopuścił się wykroczenia w ruchu drogowym własnym pojazdem lub w wyniku wskazania go jako kierowcy przez właściciela pojazdu. Prosimy o potwierdzenie tych informacji.

Jeśli osoba ta była kierowcą pojazdu, jakie działania musi podjąć?

Pismo zawiera formularz odpowiedzi. Osoba ta jest zobowiązana do wypełnienia formularza stwierdzającego, że osoba ta była kierowcą pojazdu. Wypełniony formularz należy zwrócić do nas w ciągu 28 dni roboczych.

Jeśli osoba ta nie była kierowcą pojazdu, jakie działania musi podjąć?

Pismo zawiera formularz odpowiedzi. Osoba ta jest zobowiązana do wypełnienia formularza, wskazując osobę, która była kierowcą pojazdu, lub oświadczając, że sama nie była kierowcą pojazdu. Wypełniony formularz należy zwrócić do nas w ciągu 14 dni roboczych.

Jeśli osoba ta nie wie, kto był kierowcą pojazdu – na przykład pojazd ten został wcześniej sprzedany lub skradziony – należy załączyć dowód potwierdzający ten fakt.

Nasz adres:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 16
8900 AA Leeuwarden
Holandia

Czy te informacje są dla Pana/Pani jasne?
Maximum 250 characters.
To top