Regie op de uitvoering van straffen

Het is belangrijk dat daders daadwerkelijk worden gestraft, dat dit op tijd gebeurt en dat instanties, slachtoffers en nabestaanden goed worden geïnformeerd. Dat zorgt voor vertrouwen in onze rechtsstaat en het gevoel van veiligheid in onze samenleving. Coördineren en Informeren zijn dus van het grootste belang.

Bij het CJIB is daarom het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) ingericht. Het AICE coördineert de uitvoering van straffen in ons land. Denk bijvoorbeeld aan gevangenisstraffen, taakstraffen of verkeersboetes. Meerdere organisaties werken samen zodat een dader zijn straf werkelijk ondergaat en zijn daarin afhankelijk van elkaar; ze werken in een keten samen. Dat zijn onder andere de Politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Reclasseringsorganisaties. Het AICE zorgt ervoor dat elke ketenpartner op het juiste moment de juiste informatie ontvangt.

Coordineren

Een uitspraak van een rechter of een beslissing van het Openbaar Ministerie leidt tot een zogenaamde strafrechtelijke beslissing. Op verzoek van het Openbaar Ministerie start de coördinatie door het AICE. We bekijken de zaak en bepalen het totale beeld van de dader. Om vervolgens te bepalen welke ketenpartner wanneer wat moet doen in de uitvoering van de straf. Zo kijken we onder andere of de dader misschien nog een straf heeft open staan, of er bijzondere omstandigheden zijn of dat een slachtoffer bekend is. Dat is belangrijk voor de volgorde en aanpak.

Het AICE stuurt de ketenpartner die een taak heeft een gerichte uitvoeringsopdracht en zorgt ervoor dat ze daarmee aan de slag kunnen. Wij bewaken ook de voortgang. Mocht er tijdens de uitvoering van de straf een nieuwe situatie ontstaan, dan ondernemen we actie. Zo volgt wederom de juiste aanpak.

Informeren

Door alle taken die we bij het CJIB doen beschikken we over veel waardevolle informatie. Belangrijk om onze taken goed uit te voeren, maar ook als belangrijke informatiebron voor onze partners in de diverse ketens. Daarnaast biedt onze informatie een basis voor allerlei onderzoeken, rapportages en analyses.