Ruim 3 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2016

(Den Haag, 24 mei 2016) - In de eerste vier maanden van 2016 zijn meer verkeersovertredingen geconstateerd ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

In totaal zijn 3.001.610 verkeersboetes opgelegd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting. In dezelfde periode in 2015 ging het om 2.528.928 verkeersboetes.

Dat blijkt uit het eerste tertiaaloverzicht Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) van 2016*. De meeste verkeersboetes worden opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid. In de eerste vier maanden van 2016 ging het om 2.538.158, tegen 2.020.559 in dezelfde periode in 2015.

Trajectcontroles

Het aantal snelheidsovertredingen dat is geconstateerd middels een trajectcontrole is iets toegenomen. In de eerste vier maanden van 2016 zijn 650.300 boetes opgelegd na constatering van een overtreding van de maximumsnelheid middels een trajectcontrole. Een jaar eerder waren dat er 523.553. Dit kan komen doordat in de loop van 2015 diverse trajectcontroles opnieuw zijn aangegaan. Vanaf 1 februari 2016 staat ook de trajectcontrole op de A4 bij Hoofddorp en Nieuw Vennep weer aan en 23 februari 2016 is de trajectcontrole op de A20 bij Rotterdam van Kleinpolderplein naar Terbregseplein opnieuw aangegaan. Op 30 mei 2016 gaat de trajectcontrole op de A12 bij Utrecht in westelijke richting (van Arnhem naar Den Haag) aan.

Flitspalen

Begin 2016 is de vervangings- en verwijderingsoperatie van de analoge flitspalen voor nieuwe digitale palen afgerond.  Bij de vervanging van de analoge flitspalen voor digitale palen is opnieuw met politie en wegbeheerders beoordeeld welke plekken op grond van de verkeersveiligheid in aanmerking kwamen voor de plaatsing van een digitale flitspaal. Hierbij zijn ongeveer 640 plekken geschikt bevonden.  Met ingang van 2016 kunnen de gegevens van de digitale flitspalen die bij het CJIB binnenkomen worden meegenomen in dit periodieke overzicht van verkeersboetes (zie bijlagen). In de eerste vier maanden van 2016 zijn middels digitale flitspalen 1.242.128 verkeersovertredingen geconstateerd, waarvan 1.174.568 voor te hard rijden en 67.560 voor het rijden door rood licht.

Staandehoudingen

In de eerste vier maanden van 2016 zijn 2.888.821 verkeersovertredingen geconstateerd middels kentekenregistratie en 112.798 door staande houdingen door de politie. Bij de staande houdingen is een kleine daling te zien ten opzichte van dezelfde periode in een jaar eerder. Bij de politie zijn de prioriteiten de afgelopen tijd wat verlegd. De politie heeft het drukker gekregen door de toegenomen vluchtelingenstroom en terreurdreiging. Er wordt een impuls aan de verkeershandhaving gegeven doordat politie en Openbaar Ministerie (OM) een Leidraad Handhavingsplan 2016-2018 voor de teams Verkeer hebben opgesteld.

*Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes wordt samengesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).

Verantwoordelijk: Ministerie van Justitie en Veiligheid