Uitnodiging congres Samen Opgeteld 20 juni 2023

Op dinsdag 20 juni 2023 nodigen het CJIB, het CBR en de RDW u uit voor de tweede editie van het congres ‘Samen Opgeteld’. Vanuit het samenwerkingsverband Samen Opgeteld, rondom het voorkomen van schulden, wordt jaarlijks een congres over een specifiek thema georganiseerd.
Afbeelding

 

Het thema van dit jaar is “Jongeren en verkeer’ vanuit het perspectief van dienstverlening en het voorkomen van schulden.

Als overheid werken we samen aan het terugbrengen van jongeren met boetes (en daarmee het voorkomen van schulden) én het vergroten van verkeersveiligheid. Als uitvoeringsorganisaties RDW, CBR en CJIB is het onze verantwoordelijkheid om zowel als individuele en ook als gezamenlijke organisaties te werken aan deze opgaven en daarmee problemen en schulden bij jongeren te helpen voorkomen. 

Door middel van een ‘Ketenreis’ willen we jullie meenemen en antwoord geven op de volgende vragen:

  • Hoe betrekken wij als overheid jongeren bij deze vraagstukken?
  • Hoe zorgen wij er als overheid voor dat jongeren direct vanaf het behalen van hun rijbewijs beter op de hoogte zijn van plichten en verantwoordelijkheden die daaraan verbonden zijn? Wat hebben de jongeren daarvoor van ons nodig?
  • Welke contactmomenten in de klantreis van de jongere die het rijbewijs haalt kunnen we op welke manier benutten om bij te dragen aan deze maatschappelijke opgaven?

Dagvoorzitter Sandy Nijhuis zal op interactieve wijze invulling geven aan deze middag. Voor het volledige programma zie bijlage van deze e-mail.

We kijken er naar uit u te zien op dinsdag 20 juni van 12.00 tot 18.00 uur in De Harmonie in Leeuwarden. Het congres start om 12:45 uur (inloop en lunch vanaf 12:00 uur).

Deelname is kosteloos. Meld u wel tijdig aan, want vol = vol! Meld u aan door gebruik te maken van het bijgesloten aanmeldformulier. Heeft u dieetwensen of vragen? Geef dat dan ook aan bij uw aanmelding.